Klitorisin Fonksiyonel Anatomisi ve Kadın Sünneti

Yazar : Ahmet H. Çakıcı Tarih : 25 Eyl 2019 45 yorum


    Prof. Dr. Memduh GEZİCİ

    Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi

    Anatomi A.B.D. 


(Prof. Dr Memduh Gezici'nin SEXUS JOURNAL 'a yazmış olduğu makale)
ÖZET

Erkekteki penis kadındaki klitoris’e karşılık gelmektedir. Penis idrar ve meni çıkartmaktadır. Kadındaki klitoris’in görevi nedir?  Bu sorunun cevabı hem kadın sünneti hem de cinsel ilişkide yaşanan problemlerin çözümüne katkıda bulunmaktadır. Klitoris’in görevi kadın orgazmını temin etmektir. Cinsel ilişki esnasında yaşanan en belirgin kusur; klitoris’in uyarılmasında ortaya çıkmaktadır Bütün dünyada yaşanan en büyük stres kaynağı kadınların yüzde yetmişbeşinin orgazm, daha büyük oranda ejakülasyon olamamasıdır. Erkekte olduğu gibi kadında da orgazm ejakülasyonun bir ön şartıdır.. Zigotun oluşmasında erkeğin orgazm ve ejakülasyonuna ihtiyaç vardır. Kadının orgazm ve ejakülasyonu zigotun oluşmasında etkisizdir ve sadece kadının cinsel mutluluğunun bir göstergesidir. Zigot’un oluşumu yeni doğacak olan bebeğin biyolojik hayatını oluşturmaktadır. Ancak bebeğin psiko-sosyal hayatının sağlıklı gelişimi için babanın çocuğunun annesinin orgazm ve ejakülasyonunu  gerçekleştirmesi gereklidir. Mutlu anneler mutlu çocuklar yetiştirirler.

Afrika'da uygulanan kadın sünnetinde kadının cinsel haz almasını engellemek ve cinsel aktiviteden uzaklaştırmak için klitoris kesilmektedir. İslam ülkelerinde, İslam dini kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen kadın sünnetinde; kadınların daha çok cinsel haz alabilmesi için klitorisin üzerini örtüp ulaşılmasına engel olan küçük dudaklar kısaltılmaktadır. Bu gerçek Afrika ülkelerinde yaşanan vahşetin ortadan kaldırılması için çok önemlidir.

GİRİŞ

Genital organların embriyonel gelişimi ile birlikte cinsiyet farklılaşması sonucu büyüyen organların fonksiyonel anatomisi karşılaştırmalı olarak belirlenmektedir. Erkekteki scrotum kadındaki labium majus’a, erkekteki preputium kadındaki labium minus’e, erkekteki penis kadındaki klitoris’e karşılık gelmektedir. Erkekteki penis idrar ve meni çıkartmaktadır. Kadındaki klitorisin görevi nedir.? Bu sorunun cevabı hem kadın sünneti hem de cinsel ilişkide yaşanan problemlerin çözümüne katkıda bulunmaktadır. Klitoris’in  görevi kadın orgazmını temin etmektir. Literatürde penisin ucunda 4000   açık sinir ucu; penisin homologu klitoris'te ise 8 000 ila 10 000 civarında açık sinir ucu bulunduğu  bildirilmektedir. Bütün Dünyada yaşayan insanlarda cinsel ilişki esnasında yaşanan ve en belirgin kusur; klitorisin uyarılmasında ortaya çıkmaktadır. Cinsel ilişkiye başlar başlanmaz yeterli süre metotla ön sevişme yapılmadan klitoris’in uyarılması; kadınların yaşamaya ihtiyaçları olan orgazmı başlamadan bitirmektedir. Orgazm ve sonucunda ejakülasyon erkekte rahatlamayı temin etmesine karşın kadında bu mümkün olmamaktadır. Oysa bütün Dünyada yaşanan en büyük stres kaynağı kadınların yüzde yetmiş beşinin orgazm; yüzde doksanbeş’e yakın daha büyük oranda da ejakülasyon  olamamasıdır.

Kadın cinselliği erkek cinselliği gibi çalışmaktadır. Erkekte olduğu gibi kadında da orgazm ejakulasyonun bir önşartıdır. Kadında da, erkekte de orgazm olmadan ejakülasyon olamaz. Kadında orgazm ve ejakülasyon’un olması erkeğe göre daha zordur ve daha uzun süre gerektirmektedir. Kadında ve erkekte cinsel hayatın işleyişi için gerekli tüm hormonal dengeler döllenme ve doğum’a göre düzenlenmiştir. Döllenme yani zigot’un oluşmasında erkeğin orgazm ve ejakülasyonuna ihtiyaç vardır. Kadının orgazm ve ejakülasyonu zigot’un oluşmasında etkisizdir. Kadının orgazm ve ejakülasyonu sadece kadın cinsel mutluluğunun bir göstergesidir. Zigot oluştuktan sonra ise embriyonun gelişmesi ve doğum olayı için kadının hormonal düzenine ihtiyaç duyulmaktadır. Kadın vücudunun hormonal düzeni her ay bir döllenme olabilecek şekilde çalışır. Döllenme olunca da embriyonun gelişmesine uygun hormonal değişiklikler olur ve adet kesilir. Bu anlatılanlar yeni doğacak olan bebeğin biyolojik hayatını oluşturmaktadır. Ancak yeni doğacak olan bebeğin psikolojik ve sosyal hayatının sağlıklı gelişimi için erkeğin doğacak olan çocuğunun annesinin orgazm ve kadın ejakülasyonu aracılığıyla mutluluğunu ve psikolojik refahını temin etmesi ve yaşatması zorunludur. Formül açık ve netdir. Mutlu anneler mutlu çocuklar yetiştirirler. Kadının orgazmı için erkeğin yeterli süre ve metod ile romantizm ile birlikte ön sevişmeyi gerçekleştirmesi ve sonra klitoris’in usulüne uygun en az beş dakika süreyle uyarılması gerekmektedir. Kadın da gerçekleşen ejakülasyon erkekte olduğu gibi kadının maksimum mutluluğunu tamamlamakta ve kadını rahatlatmaktadır. Fakat kadın ejakülasyonunun gerçekleştirilmesi başlangıçta bir takım gerekli ortamlar ile birlikte G noktası masajını gerektirdiği için; zor olan bir süreçtir.

Kadın ejakülasyonu ile ilgili ilk bilgiyi 14 asır önce İslam dinini yeryüzündeki tüm insanlara öğreten efendimiz, peygamberimiz Hz.Muhammed (Salallahu aleyhi ve sellem)’ten öğreniyoruz. Hanımefendi sahabe lerden Ümmü Süleym (Radyallahu anha) Peygamber efendimize gelerek sorar. “Ya Rasulullah Allah Teala Hakkı beyan etmekten haya etmez. Bir kadın ihtilam(=ejakülasyon) olduğunda gusül abdesti icab eder mi?” Bu soruya Peygamber efendimiz de cevaben “İhtilam suyunu gördüğünde gusül abdesti alması gerekir” dedi. Bu konuşmaya o ortamda bulunup şahit olan Peygamber efendimizin en yaşlı hanımı, mü’min lerin annesi Ümmü Seleme(Radyallahu anha) utancından yüzünü örterek “Kadınlar da ihtilam olur mu ?” diye Peygamber efendimize tekrar sordu. Peygamber efendimiz soruya ikinci defa “kadınlar ihtilam olur” diye cevap verdikten sonra ilave bilgi olarak “bu ihtilam olmamış olsaydı çocuk annesine nasıl benzeyebilir” dedi. Bu hadisi okuyan günümüz Müslüman din görevlileri bekar genç delikanlı erkeklerin gece rüyada ihtilam olduğu gibi; bakire genç kızların da gece rüyada ihtilam olabileceğini düşündüler. Ancak bakire yani kızlık zarı tamamen yerli yerinde olup vagina’sına girilmemiş bir kız ihtilam olamaz. Bakire kız neden ihtilam olamaz? İhtilam olabilmesi için vagina içinde yer alan G noktasının usulüne uygun olarak uyarılabilmesi gerekmektedir. Kızlık zarından içeriye girilemediği için de bakire genç kız erkek gibi rüyada ihtilam olamaz. Canlı hücre içerdiği ve taşıdığı için; erkeğin ihtilamından zigot şekillenir ve çocuk olur. Kadının ihtilam sıvısı canlı hücre içermez. Bir başka ifade ile kadının ihtilamından çocuk olmaz. Kadının ejakülasyonu kadının yüksek cinsel haz duyduğunun ve erkek gibi rahatlayıp sukuna erdiğinin bir belirtisidir. Üzerinde çalıştığımız konu ile ilgili; Peygamber efendimiz (Salallahu aleyhi ve sellem)’in söylediği bir başka hadis-i şerif te şudur. “KADIN ERKEK TEN DOKSAN DOKUZ KAT DAHA FAZLA HAZ DUYAR. ANCAK UTANMA KADININ CİNSEL HAZZININ AÇIĞA ÇIKMASINA ENGEL OLUR.” Bu hadis-i şerif diğer peygamber sözlerini ve Kur’an-ı Kerim ayetlerini doğruladığı gibi; aynı zamanda evlenen Müslüman çiftlerin cinsel hayatına ışık tutmaktadır. Üstelik çocukluk ve delikanlılık dönemlerinde porno videoları ile zihinleri ve hayalleri allak-bullak olan, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilemeyen evlilik adaylarını aydınlatmaktadır. Bahsi geçen Hadis-i şeriften yaşadığımız hayata uygulayabileceğimiz iki hikmet öğreniyoruz. BİRİNCİ HİKMET: Allah Teala erkek’ten doksandokuz kat daha fazla haz kapasitesi olan kadını evliliğin cinsel tema’sı olarak yaratmıştır. Bu şu anlama gelmektedir: Kadın ancak ve en çok cinsel haz ile mutlu olabilir. Bir başka ifade ile kadınların yaşayabilecekleri en yüksek mutluluk ancak cinsellikle tedarik edilebilir. Klitoris’in foksiyonel anatomisine uygun açığa çıkarılan cinsel mutluluk başka diğer hiçbir mutlulukla ikame edilemez. Şayet erkek kadının doksan dokuz kat olan cinsel hazzını açığa çıkarıp yaşatabilirse; kendi cinsel haz kapasitesini de artırarak birlikte mutlu olabilmektedirler. Nitekim literatür de belirtildiği gibi erkek orgazm ve ihtilam yaşamadan hatta erkek plato safhasına girmeden henüz ön sevişme safhasında kadına yedi sekiz kez orgazm ve ihtilam yaşatabilmektedir. Günümüz de erkek tarafından yeteri kadar cinsel haz alamayan kadın; içindeki cinsel haz açlığını ve boşluğunu; kariyer, alışveriş, araba, şöhret, seyahat, maddi zenginlik gibi şeylerle doldurmaya çalışmaktadır. Ne yazık ki yaşadığımız çağ da erkeklerin büyük bir oranı kadınlara orgazm ve ejakülasyon yaşatmayı beceremiyorlar. Bir başka ifade ile kadınlara haz vermeyi bilmiyorlar hatta; bilmediklerini de bilmiyorlar. İKİNCİ HİKMET: Kadının doksan dokuz kat olan cinsel kapasitesinin önündeki engel: utanma. Utanma’nın giderilmesi ise bir süre gerektirmektedir. Oysa cinselliği porno videolardan öğrenen erkekler; kadına cinsel haz yaşatmanın “bir gecelik mesele olduğu” ön yargısından kurtulamamaktadırlar. Anadolu’da söylenen bir atasözü şu şekilde dir.” Bir kız’ın utanması üç düğümdür. İlk düğüm; erkekle ilk defa konuştuğunda çözülür. İkinci düğüm; gerdek gecesinde çözülür. Üçüncü düğüm; doğum yaptıktan sonra, yani anne olduktan sonra çözülür. Bu atasözüne göre; bir erkeğin evlendiği bakire kız’ın cinsel haz kapasitesinin tamamını açığa çıkarıp cinsel olarak mutlu edebilmesi ancak doğum dan sonra; bir başka ifade ile en az bir yılda mümkün olabilmektedir.
Üzerinde çalıştığımız konu ile ilgili; Peygamber efendimiz (Salallahu aleyhi ve sellem)’in söylediği bir diğer hadis-i şerif te şöyledir:  “Erkek hanımı ile cima ederken, horoz gibi, atlayıp inmesin. Kendisi rahatladığı gibi, hanımı da rahatlayıncaya kadar, karnı üzerinde kalsın ve Kadın rahatlamadan, sen rahatlarsan, o günün kalan kısmı, kadın için uyuşuk ve tembellikle geçer”. 

Literatür’de cinsel döngü başlıca dört safha ile tarif edilmektedir. 1- uyarılma(=excitement), 2- birleşme, plato(=platoue), 3- orgazm ve ejakülasyon(=orgasm, ejaculation), 4- çözülme, gevşeme(=resolution). Bahsi geçen hadis-i şerif yaşanan hayata uygulandığında; birinci safha olan uyarılma(=ön sevişme) ile sonuncu safha olan çözülme(=gevşeme)’nin uzun süreli olması tavsiye edilmektedir. Bütün dünyada ve İslam ülkelerinde cinsel döngü esnasında yapılan en önemli hata; erkeklerin sabırsız ve bilgisiz olmaları nedeni ile ön sevişme ile çözülme(=gevşeme)’nin yeteri kadar uzun olmamasıdır. Ön sevişme(=uyarılma) nin süresi;  yeni yaşanmaya başlayan cinsel hayatın başlangıcında 25 ila 30 dakika olduğu bildirilmektedir. Bu uyarılmanın son beş dakikasında ise klitoris’in uyarılması gerekmektedir. Metod; çevreden merkeze doğru kadının tüm vücut derisinin her milimetre kare’si öpülüp okşanacak. Neden otuz dakika?. Bu soruya cevap olarak üç madde’ye dikkat çekilmektedir. 1- kapının(=vulva) açılması için,  2- koridorun (=vagina) kayganlaşması için, 3-orgazm ve ejakülasyon’un gerçekleşmesi için. Genellikle erkeklerin yaptığı en fazla usul hatası; beş altı dakikalık ön sevişmeden sonra klitoris’in uyarılmasıdır. Klitoris uyarıldığında ise kadın hemen birleşme(=plato) talep eder. Sabır katsayısı çok düşük olan erkekler kadından gelen bu talebi hemen yerine getirerek birleşme(=plato) safhasına atlamaktadırlar. Bu durumda kadın acı duymaz belki, hatta haz dahi alabilir, ancak; orgazm olamaz. Kadınların orgazm ve ejakülasyon yaşayamaması her türlü stres’in kaynağıdır. Oysa erkekler orgazm ve ejakülasyon yaşayarak rahatlarlar ve sukünete ererler. Kadınlar rahatlayamazlar ve sukünete eremezler.  Cinsel hayatın başlangıcından altı yedi ay sonra ise; karşı cinslerin vücutlarının birbirlerine alışması ve uyumu nedeni ile ön sevişme(=uyarılma) nin süresi otuz dakikadan onbeş ila yirmi dakikaya düşebileceği düşünülmektedir. Bahsi geçen hadis-i şerif’in ikinci bölümü ise; cinsel döngünün gevşeme(=çözülme) safhasında penis-vagina birlikteliği erkeğin orgazm ve ejakülasyonundan sonra kadından “çıkabilirsin, ayrılabilirsin” şeklinde geri bildirim gelinceye kadar sürdürecek. Yani erkek penis-vagina birlikteliğini kadının da rahatlayabilmesi için sabırla devam ettirecek. Oysa bütün dünyada yaşanan en önemli kusurlardan bir diğeri de; erkeklerin ejakülasyon biter bitmez penis-vagina beraberliğine son verip arkasını dönüp uyumasıdır. İslam dininin kurallarına göre evliliklerde sosyal hayatda ve cinsel hayatda mutlu etme sorumluluğu erkeğe aitdir.

Bütün dünyadaki her aile ve her sosyal ortamda yaşanan anarşi, stres ve mutsuzluğun en büyük sebebi kadınların orgazm ve ihtilam olamaması nedeni ile rahatlayamamalarıdır. Bir başka sebep ise fıtratların da mevcut olan “anne”liği yaşayamamalarıdır. Bilimsel olarak defalarca kanıtlanan bu gerçeğe rağmen dünyada yaşanan kaos artarak devam etmektedir.  Sebep sonuç ilişkisi ile insanda gelişen her türlü stres ve sosyal rahatsızlıkların kökeni bebeklik ve çocukluk çağında aranmaktadır. Bütün dünyada her türlü kaos’un kaynağı toplumu oluşturan insanların bebeklik ve çocukluk çağında gizlidir. Yetişkin, yaşlı, genç, yeni yetme her yaş ve çağdaki insanda olduğu gibi bebek ve çocuklarda en önemli, en vazgeçilmez ihtiyaç; sevgi, güven ve güzel alışkanlıklardır. Başlangıçta bebeklerin bu ihtiyaçlarını anne doğrudan bebeğini emzirerek karşılar. Ancak anne babadan sevgi alamıyorsa, sevgi göremiyorsa bebeğine sevgi veremez. Anne baba arasındaki kalıcı ve etkili sevginin temelinde de cinsellik vardır. Ailede baba olan erkek; çocuklarının annesini cinsel olarak mutlu edemiyorsa bu domino etkisiyle erkekten hanımına çocuklarına en yakın akraba ve dostlarına çatışma mutsuzluk stres üzüntü olarak yayılır. Sorumlu olan erkek hanımefendi olan eşine cinsel olarak haz vermeyi ve haz almayı başarabilmesi gerekmektedir. Ancak babalarda çocukluk çağlarında cep telefonu ve internet aracılığı ile pornografi ile öğrendiği cinselliğin büyük çoğunluğu yanlış, sapık, çarpık, eksiklik ve şiddet içermektedir. Bu nedenle babanın beyni çocukluk çağında gördüğü pornografi ile doğru olarak kayıt olan yanlış bilgiler ile cinsel aktiviteyi yaşamaya başladığında çok kötü bir başlangıç yapmaktadırlar. Çocukluk çağında öğrenilen yanlış bilgilerin değiştirilmesi pek mümkün olmadığı için kötü başlangıç kötü ve çarpık cinselliğin yaşanması ile devam etmektedir. Baba ile anne arasında yaşanan ve temelinde cinsellik olan her mutsuzluk, her çatışma, her tartışma çocukları mahvetmektedir. Sebep sonuç ilişkisi ile tespit edilen bu kısır döngü ancak evliliklerde erkeğin eşinin klitorisini fonksiyonel anatomisine uygun olarak uyarması ile durdurulmasının mümkün olacağı düşünülmektedir.

Kadın sünneti konusunda medikal literatür ( PEDIATRICS,1998; 102; 153)  incelendiğinde Afrika'da çeşitli yörelerde farklı nüanslar gösteren genellikle üç uygulama ile karşılaşılmaktadır. Female genital  Mutilation ( FGM) olarak adlandırılan kadın sünneti  çoğunlukla 4 ila 10 yaşlarında gerçekleştirilmektedir. FGM’a dahil olmayan kız çocukları sosyolojik baskı ile asla evlenememektedirler. Oldukça yüksek yaptırım gücü olan mahalle baskısı ile FGM günümüze kadar gelmiştir.

BİRİNCİ UYGULAMA: Kısmen ya da tamamen klitorisi kesmektir ve CLITORECTOMY  olarak isimlendirilmektedir.

İKİNCİ UYGULAMA: EXCİSİON olarak isimlendirilmekte ve klitoris ile birlikte labium minus’ların  uzaklaştırılmasıdır.

ÜÇÜNCÜ UYGULAMA:  Güzel türkçemiz’de firavun sünneti denilmekte ve INFIBULATION olarak isimlendirilmektedir. Infibulation da dışarıdaki cinsel organların tamamı kesilip; idrarın çıkışı için üst de bir delik, sonradan gelecek olan adet kanı’nın çıkması için altta bir delik kalacak şekilde derinin birleştirilmesidir.

Afrika'da uygulanan kadın sünnetinde kadının haz almasını engellemek ve cinsel aktiviteden uzaklaştırmak için klitoris kesilmektedir. İslam ülkelerinde, Medine-i münevvere’de İslam dini kurallarına ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed (Sallallahu aleyhi ve sellem)’in emirlerine uygun olarak gerçekleştirilen kadın sünnetinde; kadınların daha çok haz alabilmesi için klitorisin üzerini örtüp ulaşılmasına engel olan küçük dudaklar kısaltılmaktadır.  Bu gerçek Afrika ülkelerinde yaşanan vahşetin ortadan kaldırılması için çok önemlidir. Afrika ülkelerindeki kadın sünnetini eradike etmek için sosyolojik sebep-sonuç ilişkisi yönünden kadın sünneti yaparak maişetini temin eden kadınları bu konuya dahil etmek gerekmektedir. Kadın sünneti yapan kadınlara klitorisi kesmek yerine daha kolay erkek sünnetinde olduğu gibi daha az acı veren erkekteki preputium’un karşılığı olan Labium minus lerin kısaltılması gerekmektedir. Yıllardır Avrupa ülkeleri Afrika ülkelerini ekonomik olarak sömürgeleştirmekle yetinmeyip sosyolojik olarak hem köleleştirerek hem de kadın sünneti gibi konuları sebep göstererek aşağılamışlardır. Afrika da yaşayan insanların onurunu ayaklar altına alıp yok saymışlardır. Ancak günümüzde karşılaştığımız en önemli acı gerçek şudur: Avrupa ülkeleri yıllardır kadın sünneti sebebiyle aşağıladıkları Afrika ülkelerinde aile ve çoğalma sağlıklı, oysa Avrupa'da sınır tanımadan yaşanan her türlü sapıklıklar (LGBT)  nedeniyle aile ve çoğalma tükenme noktasına gelmiştir.

İki bin yılından bu yana ne zaman İnternet'te Afrika ile ilgili bir konu araştırılsa mutlaka Avrupa ülkelerinin Afrika'daki kadın sünneti sebebiyle Afrika'daki insanlar ve hiç alakası yok iken Müslümanlar vahşet suçlaması ile karşılaşmaktadırlar. O dönemde olayın gerçek sebep sonuç ilişkisini bilemediğimden şaşkınlık ve mahcubiyet içinde kendimi psikolojik baskı altında hissediyordum.  Dahası yaşandığı iddia edilen kadın sünnetine inanamıyordum. Müslümanları da suçlayan bu korkunç şüphe Somali’li Müslümanların Konya'da mülteci olarak kaldıkları 2005-2006 yıllarında son buldu.  O dönemde hamile bir Somali’li Müslüman hanımefendi bir çocuk ile bir yaşlı hanımefendinin refakatinde doğum yapmak için kadın doğum uzmanı Dr. Ünzile Girişkin’e gelmişler. Dr. Ünzile Girişgin doğumu başlatmak istediğinde acı gerçekle karşılaştığını bana şu ifadelerle anlattı. “ Karşımda labium majus, labium minus, klitoris, orificium urethra externa ve ostium vagina’sı mevcut olmayan; üstünde ve altında sikatriks dokusu ile büzülmüş; üstteki delikten idrarın, alttaki delikten adet kanının dışarı çıkması için iki deliği olan düşey bir yara izi ile karşılaştım. Doğumu nasıl yaptıracağımı bilemeyince; Türkçe konuşmayı öğrenmiş çocuk aracılığı ile yaşlı Somalili hanımefendi bana:” düşey yara izini kesip doğumu gerçekleştirdikten sonra tekrar dikilmesi gerektiğini” söyledi.  Ben de öyle yaptım. Ancak dikerken vaginal açıklığı olabildiğince büyük bıraktım. “Yazık bu insanlar yara dokusunun büzülmesi ve kayganlığın olmaması nedeni ile cinsel birlikteliği de işkence ile ağrı duyarak ancak gerçekleştirebiliyorlar”.

Kadınların her doğum ile çocuklukta yaşadığı sünnet acısını tekrar tekrar yaşadığını da unutmamak gerekmektedir.  Bu canlı ve bilgili olan kadın doktoru şahidin anlattıklarından sonra Afrika'daki kadın sünnetinin mevcudiyetine inandım. Acı gerçekle karşılaştığım 2006 yılından sonra İslam'da ve inancımızda mevcut olmayan bu vahşetin sebep sonuç ilişkisi üzerinde yedi, sekiz ay kafa yordum.  İslam inancına göre: “ Müslümanların derdi ve problemleri ile ilgilenmeyen, çözüme ulaştırmaya çalışmayan Müslümanlardan değildir”. Yedi sekiz aylık çalışmanın sonunda nihayet gerçeğe ulaştım. 

ULAŞILAN GERÇEKLER ŞÖYLE SIRALANABİLİR:

1-  Afrika'yı halen sömürmeye devam eden emperyalist Avrupa ülkelerinin iddia ettiğinden tamamen farklı olarak Afrika'da uygulanan kadın sünnetinin İslam dini ile ve diğer dinler ile bir bağlantısı yoktur. Afrika'daki kadın sünneti Afrika'da yaşayan ilk insanlarla beraber var olmuştur.  Hz. Musa (Aleyhisselam) Tevratı ve  Yahudi dinini, sonra Hz İsa (Aleyhisselam) İncil’i ve Hristiyanlık dinini,  en sonra ise Kainatın Efendisi Hz Muhammed (Sallallahu aleyhi ve sellem) Kur’an-ı Kerim’i ve İslam dinini tüm dünyaya ve Afrika kıtasına getirmiştir.  Afrika kıtasında Hz Musa (Aleyhisselam)’dan çok önceleri kadın sünneti vahşeti zaten mevcut idi.

2- Başlıca sıcak iklim şartları nedeni ile kontrolsüz cinsel beraberlikler sonucu yani; bir erkeğin kendi öz kızı, annesi, kız kardeşi, kız torunu, teyzesi, yeğeni ile olan birliktelikler sonucu anormal doğmuş bebekler ile karşılaşan Afrika'da yaşayan insanlar içgüdüsel olarak tedbir almaya yönelmişlerdir.  Tedbir olarak erkekler kendi penis’lerini kesmiş olsalar çoğalma olamayacağı için; kadında penisin karşılığı olan ve haz alma ile orgazmı temin eden klitoris’in kesilmesi yaşanır olagelmiştir. Çocukken sünnet olmayan kızlar ile erkekler evlenmediği için sosyolojik olarak kadın sünneti katı bir gelenek olarak yerleşmiştir.

3- Kadın sünnetinin bir diğer yönü:  Afrika’yı sömürgeleştirip her türlü zulüm ile köleleştiren Avrupa ülkeleri bu zalim konumları ile kadın sünnetini ortadan kaldırmak için yaptığı çalışmaların verimlilik durumu çok düşük olarak sonuçlanmıştır. Afrika'da yaşayan insanlar sosyolojik ve psikolojik olarak her türlü zarar ve düşmanlığını yaşayarak öğrendiği Avrupa ülkelerinin kadın sünneti çalışmalarına direnmişlerdir.

4- Afrika'da yaşayan ilk insanlarla başlayıp günümüze kadar gelen kadın sünneti İslam dininin kurallarına göre kız çocuklarına yaşatılan bir işkence, bir zulüm ve bir vahşettir. Kadın cinsel hazzını ve orgazmını temin eden; sekiz bin ila on bin adet açık sinir ucu ile donatılan klitorisin kesilmesi; kız çocuğuna ve her doğum ile annelere dayanılmaz acılar yaşatmaktadır.

5-Afrika'daki kadın sünnetinin en kolay, en etkili ve en sürdürülebilir eradikasyonu İslam dini kurallarına göre uygulanan kadın sünneti şekline dönüştürmektir.  Böylelikle kadın sünneti yaparak maişet temin eden kadınlarda bu sürece gönüllü katkı sağlayacakları düşünülmektedir.

6- FGM konusunda başlangıcından günümüze kadar gelen doğru bilinen ve fakat hatalı ve yanlış olan bilgilerin düzeltilmesi ve kalıcılığının temini için yaygın ve uzun süreli sürdürülebilir eğitim programları düzenlenmelidir.

7- FGM konusunda İslam dininin emir ve yasakları çerçevesinde; İslam inancının belirlediği yaptırım gücüne işlerlik kazandırmak gerekmektedir. Kur’an-ı Kerim’de ve İslam peygamberinin sözleri ile Veda Hutbe’sinde açık, net ve kesin emirlerle ifade edilen; FGM’nin hem HARAM ve hem de BİD’AT olduğu belirtilerek mücadeleyi etkisi daha güçlü olan inanç çerçevesinde yapmak gerekmektedir. Bu konuda FGM yerine Peygamber efendimizin çok gerekli, çok sağlıklı, çok hayati ve cinsel birleşmenin sağlıklı şekillenmesi için gerekli olan cinsel hazzı artıran SÜNNET’i ikame etmek gerekmektedir. HARAM ve BİD’AT olan olan FGM’ı ortadan kaldırarak yerine sonucu cennet olan Allah’a ve Peygamberine itaati yerleştirmnin daha etkili olacağı düşünülmektedir. Ancak bunun için İslam ülkelerindeki ve Afrika’daki İslam alim’leri ile uzun süreli bir” bilgilendirme ve hayata geçirme” programı başlatılmalıdır. İslam ülkeleri ve kardeş Afrika ülkeleri arasında sürdürülebilir eğitim projeleri gereçekleştirilmelidir.   

KLİTORİS’İN FONKSİYONEL ANATOMİSİ İLE İLGİLİ ULAŞILAN GERÇEKLERİ ŞÖYLE SIRALAMAK MÜMKÜNDÜR.

1- Yemek yemek gibi, su içmek gibi fizyolojik bir ihtiyaç olan cinsel organların sağlıklı çalışması yasal bir evlilik ile mümkün olmaktadır. Ancak erkekler evlilikten önce kadınlara cinsel haz verme ve cinsel haz alma ile ilgili mutlaka bir eğitimden, bir kurstan ya da bir bilgilenme den sonra evliliğe ve cinsel yaşama başlaması gerekmektedir. Bu erkeklerin bir müzik aletini çalmayı öğrenmesi ya da trafikte otomobil kullanmayı öğrenmesi gibi bir süreçtir. Erkeklerin cinselliği basit kolay ve kısadır. Çünkü erkeğin orgazm ve ejakülasyonu döllenme için zorunludur.  Oysa kadınların cinsel haz alıp, cinsel haz verebilmeleri erkeğe göre daha zor, daha uzun daha sıkıntılıdır. Kadının cinsel haz alabilmesi için erkeğin sabırlı olması gerekmektedir. Erkeğin ejakülasyon’un dan çocuk olur.  Fakat kadının ejakülasyonun dan çocuk olmaz. Kadının ejakülasyonu zordur ve kadının en üst düzeyde cinsel haz aldığının bir belirtisidir. Erkeğin cinsel beraberlik öncesi sebep sonuç ilişkisi ile aldığı fonksiyonel cinsel eğitim; önceden öğrendiği yanlış hatalı ve çarpık bilgilerden, eylemden kurtulmasını ve hanımefendisi’ne yeteri kadar süre ve miktarda cinsel haz verebilmesini temin edeceği düşünülmektedir. Erkek cinsel beraberliğe başladıktan en az iki sene süreyle hanımefendi eşine verdiği cinsel hazzın süre, kalite ve miktarını artırarak devam etmesi gerekmektedir. Bir başka ifade ile kadınlarda erkeklerden doksan dokuz kat daha fazla olan cinsel haz kapasitesi erkekler tarafından tedrici olarak artırılarak açığa çıkarılması gerekmektedir. Bu kapasite farklılığı penis ile klitorisin içerdiği açık sinir ucu ile büyüklükleri karşılaştırıldığında ortaya çıkmaktadır.

2- Erkek tarafından çalışılarak sabırla ve zamanla tesis edilen aşk ve muhabbet ortamı doğacak olan bebeğin sevgi ve güven ihtiyacını temin etmektedir. Baba ve anne bebeklerinin doğumuna kadar olan dönemlerini televizyon cep telefonu ve internetin zararlarından koruyarak evliliğe başlangıç yapmalarını gerekmektedir. Baba ve anne buluğ çağına ulaşan çocuklarını en kısa sürede bilgilendirerek evlendirmeleri her türlü olumsuzluk için alınmış olacak en önemli tedbir olduğu düşünülmektedir .

3-Toplumu ve tek tek insanları mutsuz eden en önemli etken LGBT olarak ifade edilen fıtrat bozukluklarıdır. Robot teknolojisi hayatımıza tamamen girdiğinde insan işgücüne ve insana ihtiyaç kalmaması nedeni ile emperyalizm ve vahşi kapitalizm nüfusun çoğalmasını önlemek için LGBT yi  var gücüyle desteklemektedir. Doğumların azalması ve yaşlı nüfusun artması bu tehlikeyi haber veren siren sesleridir ve tehlike çanlarıdır. Bu tehlikenin temelinde fıtratları bozulmuş olan erkeklerin klitoris’lerini fonksiyonel anatomi’lerine uygun uyararak kadınları mutlu edememeleri yatmaktadır.
Fıtrat olarak erkekten doksan dokuz kat olan cinsel mutluluk ihtiyacı karşılanamayan kadınlar lezbiyen, biseksüel, transseksüel gibi sapıklıklara yönelmesine fıtratı bozulmuş cahil erkekler sebep olmaktadırlar. Kadın ve erkekler her konuda birbirlerini tamamlamaları nedeniyle birinde olan bir bozukluk diğerini de yoldan çıkarmaktadır.İNGİLİZCE


Functional Anatomy of Clitoris and in Female Circumcision Applied
                         Memduh GEZİCİ, Cüneyt Tunahan MAVİŞ and Muhammed Lütfi SELÇUK


Abstract

The male penis is corresponds to the female clitoris in many aspects. In men, urine and semen are eliminated from the body through the penis. In women, What is the function of the clitoris? The answer contributes to the solutions for issues surrounding both female genital mutilation (FGM) and sexual intercourse. The clitoris acts to ensure that a woman is brought to orgasm. The major flaw experienced during sexual intercourse results from stimulation of the clitoris. The main source of stress  throughout the world is that 75% of women do not reach orgasm and a higher percentage of these women do not ejaculate. Orgasm is a prerequisite for ejaculation in both men and women. Men must reach orgasm and ejaculate to fertilize the woman’s egg and form a zygote. A woman’s orgasm and ejaculation do not affect formation of a zygote but are indicative of a woman’s sexual satisfaction and happiness. The formation of the zygote constitutes the beginning of biological life; however for the healthy development of the baby’s psychosocial life, the father must ensure that his wife’s orgasm and ejeculation.   Happy mothers rear happy children.
With the practice of FGM performed in Africa, the clitoris is cut to prevent women from  experiencing sexual pleasure and from participating in sexual activity; however, FGM in Islamic countries is based on Islamic rules and involves shortening the small lips that cover the clitoris and prevent it from being accessed. This practice helps ensure that a woman  experiences more sexual pleasure. This truth is very important in eliminating the FGM atrocities in African countries .
Key Words: Functional Anatomy of the Clitoris, Female Genital Mutilation, woman’s orgasm.

Corresponding Author: Prof. Dr. Memduh GEZİCİ. (mgezici@selcuk.edu.tr)
Address: Selçuk University Faculty of Veterinary Departmant of Anatomy.
Dr. Cüneyt Tunahan MAVİŞ. (cuneyttunahan@gmail.com)
Address: Agrıculture and Rural Development Support Institution.
Dr. Muhammed Lütfi Selçuk. (mlselcuk@kmu.edu.tr)
Address: prosthesis-orthotics physiotherapy department of Karamanoğlu Mehmetbey University.   
INTRODUCTION
The functional anatomy of developing genitalia and sexual differentiation are compared in this presentation. The testis, the preputium, and the penis are corresponds to the labium majus, labium minus, and clitoris in women, respectively. Urine and semen are eliminated from the body through the penis. in women; what is the function of the clitoris? The answer helps to resolve the issues surrounding both female genital mutilation (FGM) and sexual intercourse.  The clitoris helps to ensure that a woman is brought to orgasm. Studies have reported that there are 4,000 open nerve endings at the tip of the penis and ~8,000–10,000 open nerve endings in the clitoris. The most salient flaw experienced during sexual intercourse among people throughout the world is the lack of proper clitoral stimulation. Stimulation of the clitoris without adequate foreplay before sexual intercourse prevents the orgasm that women need to experience. Although orgasm and ejaculation provide relief and satisfaction for men, the major source of the stress througout the world is that 75% of women do not reach orgasm and a greater percentage—close to 95%— cannot ejaculate.
Female and male sexuality are similar. In both sexes, reaching orgasm is a prerequisite for ejaculation and neither woman nor man can ejaculate without reaching orgasm. The female orgasm and ejaculation are more difficult than those in men and require more time. Hormonal balances for proper sexual functioning in men and women are have been designed for fertilization and birth. A male must reach orgasm and ejaculate to enable fertilization (i.e., the formation of a zygote). The female orgasm and ejaculation do not affect the formation of a zygote but are indicative of her sexual satisfaction. After the zygote has formed, the hormonal balance in the female is important for embryonic development and birth. The hormonal system that regulates the menstrual cycle in the female provides the opportunity for fertilization to occur each month until pregnancy, after which the hormones change with the development of the embryo and the menstrual cycle stops until after the baby is born. All these constitute the biological life of the baby that is born. For the healthy psychological and social development of the newborn, it is imperative that the father ensures and maintains the happiness and psychological well-being of the mother, which includes a healthy sexual experience for her. The formula and rule are clear and concluive. Happy mothers rear happy children.
Adequate systematic foreplay, including romance, is necessary for a woman to reach orgasm, and the clitoris must be duly stimulated by a man for at least 5 min. Ejaculation in women, as in men, provides maximum satisfaction and happiness to the woman; however, it is a difficult process because it initially requires several necessary settings along with massaging the G-spot for woman to lead up to it.
 We were first informed about female ejaculation by our Lord, Prophet Muhammad (peace be upon Him), who taught Islam to all people on Earth 14 centuries ago. Umm Sulaim (may Allah bless her), one of the female companions of the Prophet Muhammad, came to our Prophet and asked; 
 “Oh the Messenger of Allah, Allah Almighty never refrains from declaring the right thing. Is it necessary for a woman to perform ghusl (complete bath) when she has ejaculated?” In response to this question, the Prophet said: “When she sees the fluid of ejaculation, it is necessary for her to perform it.” Umm Salama (may Allah bless her),  the oldest lady of our Prophet Muhammad (PBUH), a mother of Muslims (She is called  so because in Islam, Prophet Muhammad’s wives are regarded as the mothers of Muslims: Quran 33:40)  who witnessed this conversation covered her face with shame, and asked, “Do women ejaculate?” The Prophet answered the question for the second time, “Yes, they do”, then He added “How could a child resemble his or her mother if the mother had not ejaculated?”
Muslim reverend who have read this believe that young virgin girls, as single young men, might also have wet dreams; however, a virgin, (i.e., a girl with a typical hymen who has not had a sexual intercourse) cannot ejaculate because for a virgin girl to ejaculate, the G-spot in the vagina must be properly stimulated.  Because a virgin girl’s hymen has not been broken by sexual intercourse, she cannot experience wet dreams. Semen contains sperm cells; therefore, the zygote forms when these cells are ejaculated and come in contact with the female’s egg. The female ejaculate does not contain living cells; and although this process does not lead to the formation of a zygote, it is a sign of sexual pleasure, satisfaction, happiness and relaxation in the female. In other words, female ejaculation does not have a role in baby’s formation.  Regarding the subject we are addressing, in another hadith our Prophet Muhammad (PBUH) said:
“A woman enjoys 99 times more pleasure than a man; however, her sense of shame prevents her sexual pleasure to come out”.
This confirms the words of the other prophets and the verses of the Holy Quran and sheds light on the sexual life of married Muslim couples. Moreover, it enlightens those about to marry who have different views on sex because of the pornography they watched during their childhood and adolescence, making them ignorant to the correct information. From the above information, Muslims learn two maxims that they can practice in their daily lives as follow:
WISDOM 1: Allah Almighty created woman, who has a capacity of 99 times more sexual pleasure than man, as the sexual theme of marriage. This means that the woman can, unquestioningly, be most happy through having sexual pleasure. In other words, the sheer happiness that women can experience can only be provided through sexuality.  Sexual happiness and satisfaction come out with the functional anatomy of the clitoris and proper sexual stimulation. No other happiness can replace the sexual satisfactionand happiness that comes out resulting from the functional anatomy of the clitoris. If the man can sexually satisfy the woman, their chance for happiness together is increased the man’s increasing his sexual pleasure capacity. As reported in the literature, it is possible for a man bring a woman to orgasm seven or eight times during foreplay before he reaches orgasm and ejaculates or even before the plateau stage. Women who do not get enough sexual pleasure from men or cannot be satisfied sexually, attempt to replace that dissatisfaction with other activities, such as a career, shopping, cars, fame, travel, and material wealth . Unfortunately, a large number of men do not know how to bring a woman to orgasm and make them ejaculate, and many are unaware that they lack this knowledge.
WISDOM 2: The obstacle to a woman’s capacity for sexual satisfaction: shame; and it takes time to eliminate that feeling. Men who learn about sex from pornography cannot avoid the bias that giving women sexual pleasure is a one-night issue. According to an Anatolian proverb:
“A girl's shame is like three knots. The first knot is untied at the first time when she talks to a man. The second knot is untied at wedding night. The third knot is untied after she gives birth, that is, after she becomes a mother.
According to this proverb, it is only after the woman gives birth that a man can fully uncover her capacity for sexual pleasure and to satisfy her sexually. In other words, it is after 1 year.
Regarding this, in another hadith our Prophet Muhammad (PBUH) said:
“Men should not jump his wife and climb down her while having a sexual intercourse, like a cock does. He should stay on her wife’s body until she also feels satisfied and relaxed as he feels satisfied. If he leaves without making her satisfied or relaxed, the woman feels lethargic and lazy during the rest of that day.”
In the literature, the human sexual cycle is described in four main stages as follows: 1) excitement, 2) plateau, 3) orgasm and ejaculation, and 4) resolution and relaxation. When the above-mentioned hadith is applied during sex, it is recommended that the first stage of sexual cycle (i.e., foreplay and excitement) and the last stage of sexual cycle (i.e., relaxation and resolution) be long lasting. The most important mistake made during the sexual cycle throughout the world and in Islamic countries is not keeping the time foreplay and resolution long enough, which is the result of impatience and ignorance. It has been reported  that the duration of foreplay (i.e., excitement) is from 25 to 30 min at the beginning of a sexual experience and that the clitoris should be stimulated during the last 5 min. The method is: During this time, each square millimeter of the woman’s body skin should be kissed and caressed from the periphery to the center. Why does this require 30 min? To answer this, three items are addressed as follows: 1) the door (i.e., vulva) must be opened, 2) the corridor (i.e., vagina) must be lubricated, and 3) orgasm and ejaculation must occur. The most important procedural mistake men make is to stimulate the clitoris after only 5–6 min of foreplay. When the clitoris is fully stimulated, the woman immediately demands intercourse (i.e., plateau). Impatient men then immediately fulfill this demand. The woman might not feel pain and might even experience pleasure; however, she does not experience orgasm. All kinds of stress stem from the fact that the women do not reach orgasm and ejaculate. Men feel satisfied and relaxed after orgasm and ejaculation; however, women who do not reach these do not feel satisfied and relaxed. It is believed that at 6–7 months after the beginning of a couple’s sex life, the duration of foreplay (i.e., excitement) might be reduced from 30 min to only 15 or 20 min as a result of being more familiar with each other’s bodies.
According to the second part of the above-mentioned hadith, during the relaxation (i.e., resolution) phase of the sexual cycle, the penis–vagina unity will continue until after the man reaches orgasm and ejaculates and the woman tells him that he can remove his penis from her. In other words, the penis–vagina unity will continue until the woman feels satisfied and relaxes. One of the most critical mistakes a man makes during this period is to break the penis–vagina unity immediately after he ejaculates and then fall asleep. According to Islamic rules, the responsibility to make happy in social life and sexual life in marriages belongs to man.
The most important reason for chaos, stress, and unhappiness in every family and social environment is that women cannot relax because they do not reach orgasm and ejaculate . Another source of a woman’s stress might be that she cannot have the experience of being a mother, which is part of her nature. Despite this, which has been scientifically proven many times , chaos in the world  continues to increase. The origin of all types of stress and social disorders in human beings are a result of cause–effect relationships is looked for in infancy and childhood. The source of the chaos throughout the world is hidden in infancy and childhood of the people who form society. The most important and indispensable human needs at all ages (adult, old, young, and adolescent) are love, trust, and good behaviors. 
Initially, the mother meets the mentioned basic needs of her baby directly by breastfeeding; however, if the mother cannot get love from her husband or cannot feel that she is loved, she cannot give love to his baby.  Sexuality plays a large role in lasting and effective love between parents. If the husband, who is father, cannot sexually happiness the wife this has a domino effect in which their unhappiness, stress, and sadness can be felt by immediate relatives and friends and by their children. The husband must be both sexually satisfied and be able to satisfy and happy his wife; however, when a man’s sex education during childhood comes from pornography that is full of false information; kinky, unnatural, or distorted relations; deficiency and violence, the husband experiences sexual activity using this false information, which results in a very bad beginning of the couple’s sex life and continues with improper and sexually deviant activities. Unhappiness, conflict, and arguments about sexuality between the man and woman can have a negative effect on their children. It is believed that this vicious cycle in the cause–effect relationship can be stopped in marriage only by proper education of the man with regard to the woman’s anatomy, which would increase their sexual pleasure by his stimulating the woman’s clitoris.
When the literature on FGM (PEDIATRICS, 1998; 102; 153) is reviewed, three practices with different nuances are generally observed in various regions in Africa. Called as female genital mutilation (FGM), “female circumcision” is usually performed on young girls between 4 and 10 years old. Because of social norms and rules, those who have not had this procedure are never allowed to marry. FGM has survived because of local pressures, which are very highly sanctioned.
The following describe the three types of FGM:
1) Clitorectomy: The clitoris is partially or completely removed.
2) Excision: The labium minus with the clitoris are removed.
3) Infibulation (“Pharaoh circumcision” in Turkish): The outside sexual organs are completely excised and the skin in the female genital region is sutured,   leaving a hole through which urine can pass and a hole in the bottom through which menstrual blood can pass.
In FMG practiced in Africa, the clitoris is excised to prevent the woman from having any sexual pleasure. In the practice of FGM In Islamic countries, such as Madina Munawara, in accordance with the rules of Islamic religion and the orders of the Prophet Muhammad (PBUH) the labia minora that cover clitoris are shortened to expose it and provide more sexual pleasure to the woman. In FGM performed in Africa, the clitoris is cut to prevent the woman from attaining any sexual pleasure and keep her from any sexual activity. This information is very important in efforts to help eliminate the FGM atrocities in African countries. 
To eradicate FGM in Africa, those who perform female circumcisions as their means of livelihood must be educated on this issue in terms of the sociological cause–effect relationships. These people can contribute and educate to eradicating FGM by changing the methods used. They can be informed that instead of cutting the clitoris, labium minus can be shortened, similar to how the preputium in men is cut in male circumcision. This would cause the women on whom FGM performed to experience less pain, and the negative outcomes of the practice would be eliminated to some extent.
For years, European countries have not only economically colonized African countries, but have socially enslaved them sociologically and insulted them by using issues such as FGM. By doing so, they dishonored and ignored the dignity of the African people. As a result, the saddest truth is that in these African countries family life and reproduction remain healthy, whereas family and reproduction have nearly ended because of all kinds of perversions - lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT)  in Europe. 
Whenever a subject on Africa has been researched since 2000, many people in Africa, including Muslims -even they do not have to do with it, have been accused of these FGM atrocities practiced in African countries. In those years, I was confused, embarrassed, and felt under psychological pressure because I was not aware of the actual cause and effect relationship surrounding FGM. In addition, I could not believe that FGM still exists. I faced this awful reality, which also blames Muslims for FGM, in 2005–2006,  when Somalian Muslims came to Konya as refugees. A pregnant Somalian Muslim accompanied by her child and an elderly woman came to see Dr. Ünzile Girişkin, an obstetrician. Dr. Girişkin expressed how the truth had been revealed to her during the birth by stating the following:
“The woman did not have labium majus, labium minus, clitoris, orificium urethra externa and ostium vagina; there was a vertical scar shrunken with cicatrix tissue over and under, and with two holes—the upper one was for removing the urine and the lower was for removing menstrual blood. Realizing that I did not know how to deliver for a woman like her, the old Somalian woman told me through the child, who learned Turkish, “You should first cut the vertical scar, deliver the baby, and suture the scar again”.  And I did so. However, I left the vaginal opening as large as possible. It is a pity that these people are able to perform sexual intercourse although the scar tissue has shrunk and the female genitals are not lubricated, and they do it in pain like suffering from torture.” It should not be forgotten that women experience pain caused by FGM whenever they give birth to a child. 
After I heard this from a knowledgeable doctor and living witness, I believed that FGM exists in Africa. After 2006, I pondered the cause and effect relationship of this atrocity, which does not exist in Islam and our religious beliefs, for 7 or 8 months. According to Islam,
“Those who are not troubled with problems and sufferings of Muslims and do not try to solve them are not considered Muslims.
After 7–8 months of research, I finally found several truths, which are presented as follows:
1) Contrary to what imperialist Europe countries, which exploit Africa, claim, FGM practiced in Africa is not related to Islam or other religions. FGM in Africa coexisted with the first African people . The Prophet Moses brought the Torah and Judaism; the Prophet Jesus brought the Bible and Christianity; and finally, the Prophet Muhammad (PBUH), the Lord of the universe, brought the Holy Quran and Islam to the entire world, including Africa. In Africa before Moses, FGM was already present.
2) As a result of uncontrolled sexual intercourse primarily caused by hot climate, children with  anomalies born as a result of uncontrolled sex that a man could have with his own daughter, mother, sister, granddaughter, aunt, or niece appeared, and this prompted to take measures to prevent the result of this experience. If men were to cut their own penises as a precaution, there would be no pregnancies; therefore, cutting the clitoris, the equivalent of the penis that provides sexual pleasure and orgasm, became livable. Because social norms and rules dictated that girls who had not had FGM when they were children were not allowed to marry, and FGM was established as a strict tradition.
3) Another aspect of female genital mutilation: The European countries that colonized Africa, enslaved the people, and treated them cruelly, and their efforts to eradicate FGM have failed. People living in Africa resisted the efforts by Europeans to eradicate FGM, from whom they experienced all kinds of harm and hostility sociologically and psychologically.
4) According to the rules of Islam, FGM, which began with the first people in Africa and has survived to the present day, is a type of torture, cruelty, and savagery against girls. Cutting the clitoris that contains 8,000–10,000 open nerve endings and enables sexual pleasure and orgasm for women causes unbearable pain for young girls and for women during each birth.
5) The easiest, most effective, and most sustainable way by which to eradicate FGM in Africa is to transform it into a protocol according to Islamic rules; therefore, it is believed that women who earn their livelihood by performing FGM would voluntarily contribute to this process.
6) Comprehensive and long-term sustainable training programs should be organized to correct the false information that has survived and to ensure that it is maintained.
7) Within the framework of the orders and prohibitions of Islam on FGM, the sanctioned power determined by the Islamic faith should be activated. The fight against FGM, which is  mentioned in the Holy Quran and in the speech that Muhammad (PBUH) made in his Last Khutbah (sermon) with clear, explicit, and direct orders, should be carried out within the framework of the stronger faith by emphasizing that it is both haram (prohibitions that Almighty Allah commands in the Holy Quran) and bid’ah (making changes in the rules the way Prophet Mohmmad (PBUH) lived and let people live (sunnah) and opposing to them). Instead of the traditional FGM, Africa must adopt the Prophet Muhammad’s (PBUH) Sunnah, which is fairly essential, vital, a way by which to increase sexual pleasure, and necessary for experiencing healthy sexual intercourse. It is believed that it would be more effective to eradicate FGM, which is haram and bid’ah, by emphasizing and erecting obedience to Allah and the Prophet Muhammad (PBUH), with the reward of eventually entering heaven;  however, long-term information and implementation programs must be launched by Islamic scholars in Islamic countries and in Africa. Sustainable educational projects should be conducted between Islamic countries and brother African countries.   
I have also identified the following facts on the functional anatomy of the clitoris:
1) The healthy functioning of the sexual organs, which is as much a physiological need as eating and drinking, is possible by means of a legal marriage . In addition, before marriage, men should receive education on giving and receiving sexual pleasure to and from women. This is a process similar to learning to play a musical instrument or driving a car. A man’s sexuality is not complicated, and reaching orgasm and ejaculation are easy, short, and compulsory for fertilization; however, it is more difficult for a woman to experience and give sexual pleasure because reaching orgasm takes more time. A man must practice patience in helping a woman achieve sexual pleasure with him. Male ejaculation results in the sperm combining with the female egg to form a zygote; however, female ejaculation does not result in fertilization. Female ejaculation is a complicated process and is a sign that the woman has achieved maximum sexual pleasure. It is believed that the education that a man receives on the functions of the female genitalia before engaging in sexual intercourse will ensure that he will identify and remove any incorrect and distorted information previously learned, and that he can give sufficient sexual pleasure to his wife within a reasonable time. The husband should increase the duration, quality, and quantity of sexual pleasure he gives to his wife and continue for at least 2 years after they have started their sexual life together. In other words, the capacity for sexual pleasure, which is 99 times greater in women than in men, should be gradually revealed by the man. The difference in this capacity is related to the differences in the open nerve endings of the penis and clitoris in terms of their size.
2) The love and affection established by a man by his efforts and patience in sexual activity with the woman can, in time, provide an atmosphere of love and trust for the baby. Modern technology, such as television, Internet, computer games, and smart phones, are the most important obstacles to attachment between spouses and between them and their children. From the beginning of the marriage, when the husband comes home, he should set aside these obstacles, talk to his wife, share his feelings, and show his affection. This practice should be established on the first day of marriage to ensure a good beginning. In other words, the husband should spend all of his time with his wife until he leaves the house for work or other activities. This practice is considered to be the right of his wife and his child(ren) and a need for them as important as the need for food and water.  Couples should also restrict their children from the use of television, mobile phones, and the Internet to prevent them from being damaged by these activities and misinformation. The biggest precaution against all types of negativity is for the parents to inform their children at puberty about matters related to marriage and sex as soon as possible and have them get married when they are ready.
3) The most important factor that causes unhappiness in society and individual people is distortion of human nature, referred to as LGBT . Imperialism and brutal capitalism strongly support LGBT to prevent population increases  because when robot technology completely takes over our lives, human labor and human beings  will not be needed. Decreases in births and increases in the elderly populations are indicative of this population trend. The reason behind this is that men who have not been properly educated on female anatomy cannot sexually satisfy women by stimulating their clitoris according to its functional anatomy.
Ignorant men whose information on female anatomy and sex is distorted lead women whose capacity for sexual pleasure is 99 times more than that of men, to tend to seek pleasure from perversions such as lesbianism, bisexualism, and transsexualism. Since men and women complement each other in every aspect, a perversion that occurs in one derails the other. 


REFERENCES
Alzate H. Vaginal eroticism and female orgasm: a current apprasial. Journal of Sex and Marital Therapy 1985; 11: 271-284.
Bancroft J. Human sexuality and its problems. New York: Churchill Livingstone, 1989.
Bishop JP. Modern Liberalism, Female Circumcision and the Rationality of Traditions, Journal of Medicine and Philisophy 2004; 29 (4): 473-497.
Bodansky  S, Bodansky V. Extended Massive Orgasm, California: Hunter House Pub, 2000.
Boyle EH, McMorris JB, Mayra G. Local Conformity to İnternational Norms, The Case of Female Genital Cutting, İnternational Sociology 2002; 17 (1): 5-33.
 Boyle EH, Sharon PE. National Politics as İnternational Process: The Case of Anti Female Genital Cutting, Law&Society Review; 2000. 34 (3): 703-737.
Brody S, Wiess P. Vaginal orgasm is Associated with Vaginal  (not clitoral) sex education, focusing on mental attention on vaginal sensations, intercourse duration and a preference for a longer penis. J. Sex Med 2010; 7: 2774-2781.
Bryce B. The Love Muscle: Every Woman’s Guide to Intensif-ying Sexual  Pleasure, New York: Signet Books, 1983.
Catania L, Abdulcadir O, Puppo V, Verde JB, Abdulcadir J, Abdulcadir D. Pleasure and orgasm in women with Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C). J. Sex Med 2007; 4(6): 1666-1678.
Chia M, Wei WU. Sexual Reflexology: The tao of Love and Sex, Thailand: Universal Tao Publications, 2002.
Crain BS. The Orgasm Bible. Singapure: Quiver Press, 2008.
Çiğdem R. İslam’ın cinsel hayata yaklaşımı. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi 2016; 28: 117-135.
Davis D. Cultural Bias in Responses to Male and Female Genital Surgeries, The American Journal of Bioethics 2003; 3 (2): 1-1.
Demircan AR. İslam’a Göre Cinsel Hayat. İstanbul: Eymen Yayınları, 2005.
Freese MP, Levitt EE. Relationships among intravaginal pressure , orgasmic function, parity factors and urinary leakage. Archives of Sexual Behavior 1984; 13: 261-268.
Ginger VAT, Yang CC. Functional Anatomy of the Female Sex Organs. Cancer and Sexual Healt, Current Clinical Urology 2011; 18 (?): 13-23.
Gray J. Annenizin söyleyemediği, Babanızın bilmediği, İstanbul: Altın kitaplar yayınevi, 1997.
Gruenbaum E. Socio-Cultural Dynamics of Female Genital Cutting: Research Finding Gaps and Directions, Culture Health & Sexuality 2005; 7 (5): 429-441.
Hertleın KM, Weeks GR, Gambescıa N. Sistemik Seks Terapisi: Cinsel Terapi, Ankara: Pusula Yayınevi, 2014.
Huffman JW. The detailed Anatomy of the paraurethral ducts in the adult human female. Am. J. Obst. & Gynecological Survey 1948; (55): 86-101.
Huynh HK, Willemsen AT, Lovick TA, Holstege G. Pontine Control of Ejaculation and Female Orgasm. Journal of Sexual Medicine 2013; 10 (12): 3038-3048.
Huynh HKWillemsen ATLovick TAHolstege G. Pontine Control of Ejaculation and Female Orgasm. J Sex Med. 2013; 10: 3038-3048.
Karaman Mİ. Cinsel Sağlıktan Mutlu Aileye, İstanbul: Nesil Yayınları, 2012.
Kenneth M, Binik YM. The nature of orgasm: A critical review of major trends. Clinical Psycholoy Reviews 2001; 6: 823-856.
Komisaruk BR, Whipple B. Functional MRI of the brain during orgasm in women. Annual Review of Sex Resarch 2005; 16: 62-86.
Komisaruk BR, Whipple B. The suppression of pain by genital stimulation in females, Annual Review of Sex Resarch 1995; 6: 151-186.
Korda JB, Goldstein SW, Sommer F. The history of female ejeculation. Journal of Sexual Medicine 2010; 7 (5): 1965-1975.
Korda JBGoldstein SWSommer F. The History of Female Ejaculation. J Sex Med 2010; 7:1965-1975.
Köse S. Genetiğiyle Oynanmış Kavramalr ve Aile Medeniyetinin Sonu, Konya: Mehir Vakfı Yayınları, 2016.
Ladas AK, Whipple B, Perry JD. Gnoktası ve İnsan Cinselliğinin Diğer Keşifleri, İstanbul: Kilim Matbaası/Nokta Kitap, 2009.
Leiblum SR. Cinsel Terapi İlkeleri ve Uygulamaları, Ankara: Ck Yayınevi, 2013.
LoPiccolo J, LoPiccolo L. Seks Terapi El Kitabı, Ankara: Ck Yayınevi, 2012.
Michael B, David B. Between Prophylaxis And Child Abuse: The Ethics Of Neonatal Male Circumcision, The American Journal of Bioethics 2003; 3 (2): 35-48.
Mohammed DH, Galal L, Khadıga DF. Female Genital Mutilation and İts Psychosexual İmpact, Journal of Sex & Marital Therapy 2001; 27: 465-473.
Monica A. Problems with Criminalizing Female Genital Cutting, Peace Rewiew 2003; 15 (4): 471-477.
Obermeyer CM. The consequences of female circumcision for health and sexuality: An update on the evidence, Culture Health & Sexuality 2005;  7 (5): 443-461.
Özenç B. Kadın Sünneti: Etnomerkezci Önyargılardan Kültürel Dinamikleri Dikkate Alan Bir Yaklaşıma Doğru. İÜHFM C. LXIV 2006; 2: 145-166.
 Perry JD, Whipple B. Pelvic muscle strength of female ejeculators: evidence in support of a new theory of orgasm, Journal of Sex Resarch 1981; 17 (1): 22-39.
Rebecca C. Klitorisin Sırrı: Parmak Ucunuzdaki Gizli Dünya, Çev. Senem Onan, İstanbul: Aura Kitapları, 2004.
Robert K, Belsky J, Mah K, Bİnik Y. Are there different types of female orgasm? Arch Sex Behav 2010; 40 (5):865-875.
Robert M. Orgazmın Tarihi. Çev. İsmail Yerguz, İstanbul: Sel yayıcılık, 2011.
Rubio-Casillas A, Jannini EA. New insights from one case of female ejaculation.  J Sex Med. 2011; 8 (12): 3500-3504. 
Salama S, Boitrelle F, Gauquelin A, Lesaffre C, Thiounn N, Desvauz P. Que sait-on des femmes fontaines et l’ejaculation feminine en 2015? Gynecologie Obstetrique & Fertilite 2015; (43): 449-452. 
Sayin HÜ. Artırılmış Cinsel Doyum: ESR; Kadınlarda Ultra Orgazm (Expanded Sexual Response: ESR; Ultra Orgasmin Women), İstanbul: Tantra Akademi/Onur Publcations, 2012.
Sayin HÜ. Cinsel Beyin. İstanbul: Tantra Akademi/Onur Publcations, 2018.
Sayin HÜ. Cinselliğin Farklı Boyutları (Other Dimensions of Sexuality), İstanbul: Yol Publications, 1993.
Sayin HÜ. Cinsellikte Farklı Boyutlar (Different Dimensions of Sexuality) İki cilt. İstanbul: Tantra Akademi/Onur Publcations, 2016.
Sayin HÜ. Doors of Female Orgasmic Consciousness: New Theories on the Peak Experience and Mechanisms of Female Orgasm and Expanded Sexual Response. NeuroQuantology 2012; 10 (4): 692-714.
Sayin HÜ. Kadın ve Orgazm. İstanbul: Tantra Akademi/Onur Publcations, 2017.
Sayin HÜ. Kadın ve Orgazm: Orgazm yöntemleri ve Yeni Cinsel Terapi Teorileri, İstanbul: Tantra Akademi/Onur Publications, 2017.
 Sayin HÜ. Kadınlarda Orgazmın Psikolojisi, İstanbul: Tantra Akademi/Onur Publcations, 2015.
Sayin HÜ. Resimli Kadın Cinselliği Hakkında 100 Yeni Bilimsel Gerçek(100 New Scientific Facts on Female Sexuality Illustrated), Ankara: Pusula Publications, 2013.
 Sayin HÜ. Üniversiteler için Cinsellik Ders Kitabı (Textbook of  Sexuality for Universities) İstanbul: Tantra Akademi/Onur Publcations, 2018.
Seymour F. Female Orgsm, New York: Basic Books, 1972.
Seymour F. Undertanding  the Female Orgasm, London: Penguin Books, 1973-1977.
Solot D, Miller M. Yaşasın Orgazm, İstanbul: Aganta Kitap, 2014.
Sundahl D. Female ejeculation &The G-Spot, New York: Turner Publishing Company, 2014.
UNICEF, Innocenti Research Center, Changing a Harmful Social Convention, Female Genital Mutilation/Cutting, 2005.
Walley CJ. Searchüıg for 'Voices": Feminisnx Anthropology, and the Global Debate over Female Genital Operations,  Cultural Anthropology, 1997; 12 (3): 405-438.
Whitehorn J, Ayonrinde O, Maingay S. Female genital mutilation: cultural and psychological implication, Sexual and Relationship Therapy, 2002; 17 (2): 161-170.
Wimpissinger FStifter KGrin WStackl W.  The female prostate revisited: perineal ultrasound and biochemical studies of female ejaculate. J Sex Med. 2007; 4 (5): 1388-1393.
Zaviacic M, Zaviacic T, Ablin RJ, Breza J, Holoman J. La próstata femenina: Historia, morfología funcional e, implicaciones sexológicas. Sexologies 2000; 41: 1-13.
Zaviacic M. The Human female prostate: From Vestigial Skene’s  Paraurethral Glands and Ducts to Woman’s Functional Prostate, Slovak Academic Press, Bratislava 1999.


KAYNAKLAR
Alzate H. Vaginal eroticism and female orgasm: a current apprasial. Journal of Sex and Marital Therapy 1985; 11: 271-284.
Bancroft J. Human sexuality and its problems. New York: Churchill Livingstone, 1989.
Bishop JP. Modern Liberalism, Female Circumcision and the Rationality of Traditions, Journal of Medicine and Philisophy 2004; 29 (4): 473-497.
Bodansky  S, Bodansky V. Extended Massive Orgasm, California: Hunter House Pub, 2000.
Boyle EH, McMorris JB, Mayra G. Local Conformity to İnternational Norms, The Case of Female Genital Cutting, İnternational Sociology 2002; 17 (1): 5-33.
 Boyle EH, Sharon PE. National Politics as İnternational Process: The Case of Anti Female Genital Cutting, Law&Society Review; 2000. 34 (3): 703-737.
Brody S, Wiess P. Vaginal orgasm is Associated with Vaginal  (not clitoral) sex education, focusing on mental attention on vaginal sensations, intercourse duration and a preference for a longer penis. J. Sex Med 2010; 7: 2774-2781.
Bryce B. The Love Muscle: Every Woman’s Guide to Intensif-ying Sexual  Pleasure, New York: Signet Books, 1983.
Catania L, Abdulcadir O, Puppo V, Verde JB, Abdulcadir J, Abdulcadir D. Pleasure and orgasm in women with Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C). J. Sex Med 2007; 4(6): 1666-1678.
Chia M, Wei WU. Sexual Reflexology: The tao of Love and Sex, Thailand: Universal Tao Publications, 2002.
Crain BS. The Orgasm Bible. Singapure: Quiver Press, 2008.
Çakıcı AH. Porno:Siber Dulluk. https://ahmethakancakici.blogspot.com/2019/09/porno-siber-seks-ya-da-siber-dulluk1.html.
Çiğdem R. İslam’ın cinsel hayata yaklaşımı. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi 2016; 28: 117-135.
Davis D. Cultural Bias in Responses to Male and Female Genital Surgeries, The American Journal of Bioethics 2003; 3 (2): 1-1.
Demircan AR. İslam’a Göre Cinsel Hayat. İstanbul: Eymen Yayınları, 2005.
Freese MP, Levitt EE. Relationships among intravaginal pressure , orgasmic function, parity factors and urinary leakage. Archives of Sexual Behavior 1984; 13: 261-268.
Ginger VAT, Yang CC. Functional Anatomy of the Female Sex Organs. Cancer and Sexual Healt, Current Clinical Urology 2011; 18 (?): 13-23.
Gray J. Annenizin söyleyemediği, Babanızın bilmediği, İstanbul: Altın kitaplar yayınevi, 1997.
Gruenbaum E. Socio-Cultural Dynamics of Female Genital Cutting: Research Finding Gaps and Directions, Culture Health & Sexuality 2005; 7 (5): 429-441.
Hertleın KM, Weeks GR, Gambescıa N. Sistemik Seks Terapisi: Cinsel Terapi, Ankara: Pusula Yayınevi, 2014.
Huffman JW. The detailed Anatomy of the paraurethral ducts in the adult human female. Am. J. Obst. & Gynecological Survey 1948; (55): 86-101.
Huynh HK, Willemsen AT, Lovick TA, Holstege G. Pontine Control of Ejaculation and Female Orgasm. Journal of Sexual Medicine 2013; 10 (12): 3038-3048.
Huynh HK, Willemsen AT, Lovick TA, Holstege G. Pontine Control of Ejaculation and Female Orgasm. J Sex Med. 2013; 10: 3038-3048.
Karaman Mİ. Cinsel Sağlıktan Mutlu Aileye, İstanbul: Nesil Yayınları, 2012.
Kenneth M, Binik YM. The nature of orgasm: A critical review of major trends. Clinical Psycholoy Reviews 2001; 6: 823-856.
Komisaruk BR, Whipple B. Functional MRI of the brain during orgasm in women. Annual Review of Sex Resarch 2005; 16: 62-86.
Komisaruk BR, Whipple B. The suppression of pain by genital stimulation in females, Annual Review of Sex Resarch 1995; 6: 151-186.
Korda JB, Goldstein SW, Sommer F. The history of female ejeculation. Journal of Sexual Medicine 2010; 7 (5): 1965-1975.
Korda JB, Goldstein SW, Sommer F. The History of Female Ejaculation. J Sex Med 2010; 7:1965-1975.
Köse S. Genetiğiyle Oynanmış Kavramalr ve Aile Medeniyetinin Sonu, Konya: Mehir Vakfı Yayınları, 2016.
Ladas AK, Whipple B, Perry JD. Gnoktası ve İnsan Cinselliğinin Diğer Keşifleri, İstanbul: Kilim Matbaası/Nokta Kitap, 2009.
Leiblum SR. Cinsel Terapi İlkeleri ve Uygulamaları, Ankara: Ck Yayınevi, 2013.
LoPiccolo J, LoPiccolo L. Seks Terapi El Kitabı, Ankara: Ck Yayınevi, 2012.
Michael B, David B. Between Prophylaxis And Child Abuse: The Ethics Of Neonatal Male Circumcision, The American Journal of Bioethics 2003; 3 (2): 35-48.
Mohammed DH, Galal L, Khadıga DF. Female Genital Mutilation and İts Psychosexual İmpact, Journal of Sex & Marital Therapy 2001; 27: 465-473.
Monica A. Problems with Criminalizing Female Genital Cutting, Peace Rewiew 2003; 15 (4): 471-477.
Obermeyer CM. The consequences of female circumcision for health and sexuality: An update on the evidence, Culture Health & Sexuality 2005;  7 (5): 443-461.
Özenç B. Kadın Sünneti: Etnomerkezci Önyargılardan Kültürel Dinamikleri Dikkate Alan Bir Yaklaşıma Doğru. İÜHFM C. LXIV 2006; 2: 145-166.
 Perry JD, Whipple B. Pelvic muscle strength of female ejeculators: evidence in support of a new theory of orgasm, Journal of Sex Resarch 1981; 17 (1): 22-39.
Rebecca C. Klitorisin Sırrı: Parmak Ucunuzdaki Gizli Dünya, Çev. Senem Onan, İstanbul: Aura Kitapları, 2004.
Robert K, Belsky J, Mah K, Bİnik Y. Are there different types of female orgasm? Arch Sex Behav 2010; 40 (5):865-875.
Robert M. Orgazmın Tarihi. Çev. İsmail Yerguz, İstanbul: Sel yayıcılık, 2011.
Rubio-Casillas A, Jannini EA. New insights from one case of female ejaculation.  J Sex Med. 2011; 8 (12): 3500-3504. 
Salama S, Boitrelle F, Gauquelin A, Lesaffre C, Thiounn N, Desvauz P. Que sait-on des femmes fontaines et l’ejaculation feminine en 2015? Gynecologie Obstetrique & Fertilite 2015; (43): 449-452. 
Sayin HÜ. Artırılmış Cinsel Doyum: ESR; Kadınlarda Ultra Orgazm (Expanded Sexual Response: ESR; Ultra Orgasmin Women), İstanbul: Tantra Akademi/Onur Publcations, 2012.
Sayin HÜ. Cinsel Beyin. İstanbul: Tantra Akademi/Onur Publcations, 2018.
Sayin HÜ. Cinselliğin Farklı Boyutları (Other Dimensions of Sexuality), İstanbul: Yol Publications, 1993.
Sayin HÜ. Cinsellikte Farklı Boyutlar (Different Dimensions of Sexuality) İki cilt. İstanbul: Tantra Akademi/Onur Publcations, 2016.
Sayin HÜ. Doors of Female Orgasmic Consciousness: New Theories on the Peak Experience and Mechanisms of Female Orgasm and Expanded Sexual Response. NeuroQuantology 2012; 10 (4): 692-714.
Sayin HÜ. Kadın ve Orgazm. İstanbul: Tantra Akademi/Onur Publcations, 2017.
Sayin HÜ. Kadın ve Orgazm: Orgazm yöntemleri ve Yeni Cinsel Terapi Teorileri, İstanbul: Tantra Akademi/Onur Publications, 2017.
 Sayin HÜ. Kadınlarda Orgazmın Psikolojisi, İstanbul: Tantra Akademi/Onur Publcations, 2015.
Sayin HÜ. Resimli Kadın Cinselliği Hakkında 100 Yeni Bilimsel Gerçek(100 New Scientific Facts on Female Sexuality Illustrated), Ankara: Pusula Publications, 2013.
 Sayin HÜ. Üniversiteler için Cinsellik Ders Kitabı (Textbook of  Sexuality for Universities) İstanbul: Tantra Akademi/Onur Publcations, 2018.
Seymour F. Female Orgsm, New York: Basic Books, 1972.
Seymour F. Undertanding  the Female Orgasm, London: Penguin Books, 1973-1977.
Solot D, Miller M. Yaşasın Orgazm, İstanbul: Aganta Kitap, 2014.
Sundahl D. Female ejeculation &The G-Spot, New York: Turner Publishing Company, 2014.
UNICEF, Innocenti Research Center, Changing a Harmful Social Convention, Female Genital Mutilation/Cutting, 2005.
Walley CJ. Searchüıg for 'Voices": Feminisnx Anthropology, and the Global Debate over Female Genital Operations,  Cultural Anthropology, 1997; 12 (3): 405-438.
Whitehorn J, Ayonrinde O, Maingay S. Female genital mutilation: cultural and psychological implication, Sexual and Relationship Therapy, 2002; 17 (2): 161-170.
Wimpissinger F, Stifter K, Grin W, Stackl W.  The female prostate revisited: perineal ultrasound and biochemical studies of female ejaculate. J Sex Med. 2007; 4 (5): 1388-1393.
Zaviacic M, Zaviacic T, Ablin RJ, Breza J, Holoman J. La próstata femenina: Historia, morfología funcional e, implicaciones sexológicas. Sexologies 2000; 41: 1-13.
Zaviacic M. The Human female prostate: From Vestigial Skene’s  Paraurethral Glands and Ducts to Woman’s Functional Prostate, Slovak Academic Press, Bratislava 1999.


Bu yazımı arkadaşlarınızla paylaşın

45 yorum:

Unknown dedi ki...

Toplumları ayakta tutan en önemli kurum şüphesiz ki ailedir. Bu kurumun sağlam temeller üzerine bina edilmesi ve ömür boyu sürdürülebilmesi, içerisinde bilinçli ebeveynler ve evlatlar barındırmasıyla yakından ilişkilidir. Yapılan bu kapsamlı araştırmanın ve kıymetli çalışmanın birçok aileyi birbirine kebetleyerek sağlam temellere oturtup sağlıklı bir yuvaya dönüştüreceğine olan inancımız tamdır. Zîrã bu bilince sahip olmayan birçok aile ya boşanmanın eşiğine gelmekte veya hayatlarını eziyete dönüştürmektedir. Aileyi korumak için ve sağlıklı nesiller için konuyu her yönüyle aydınlatan bu kıymetli çalışmanın tüm insanlığın yararına sunulmasını pek isabetli görmekteyiz. Son olarak ifade etmek isterim ki bir ilahiyatçı olarak maalesef bu konuların varlığından bile habersiz iken Prof. Dr. Memduh GEZİCİ hocamızdan edindiğimiz bilgiler ışığında Allah Teâlâ bize pek daha muhabbetli bir aile hayatı bahşetti. Bunun için öncelikle Allah'a hamd ediyoruz. Ve Sayın Hocamıza, çalışmalarda az veya çok emeği bulunan tüm kıymetli insanlara teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Unknown dedi ki...

İlahiyat kökenli olduğunu ifade eden kardeşim e bu kıymetli degerlendirmeleri için teşekkür ederim. Hepimiz emri bil maruf ve nehyi Anıl munker den doğumluyuz. Avrupa da aile yok oldu. Bizler Türkiye de Avrupa yılı taklit ederek yaşıyoruz. Avrupa'da hangi sebeple aile yok oldu ise bizde de benzer sebepleri gormgö ve tedbir almak zorundayiz. Tekrar teşekkür ederim. Prof.Dr. Memduh Gezici

Abdullah42 dedi ki...

Makaleyi okudum, çok beğendim. Cinsellikle ilgili çok şey bildigimi sanıyordum ama makaleyi okuduktan sonra hiç bir şey bilmediğimi anladım. Horoz ve serçe misali örnekleri çoğaltabiliriz. Bu örneklerle cinselliğin tek taraflı ve mutsuz bir şekilde olduğunu anladık. Makalede yabancı bilmediğimiz kelimeler (terimler) de biraz sıkıcıydı. Herşeye rağmen makaleyi çok beğendim. Memduh Profesöre ne kadar teşekkür etsem azdır. Allah ondan razı olsun.

Unknown dedi ki...

Kardeşimize bize vakit ayirip emek verdiği için teşekkür ederim.
Prof.Dr. Memduh GEZİCİ

Unknown dedi ki...

Allah sizlerden razi olsun hocam.
Ellerinize dillerinize saglik.
Sizler anlattinz bizlere de allah amel etmeyi nasib etsin.
Bütün gecimsiz ve mutsuz evliliklerin en büyük sebebini keşfetmissiniz allah razi olsun hocam

Ahmet karabulut dedi ki...

Selamün aleyküm aile içi şiddet bozulan pisikolojiler pusuda bekleyen avukatlar ve binbir hile ile akıllara giren şeytan bunlara fırsat vermemek için evliliğin taşıyıcı kolonu olan yatak odası ilişkimizin düzene girmesi için bize ışık tutan değerli Memduh hocama sonsuz teşekkür ediyorum neguzelde anlattmıs mutlu anneler mutlu çocuk yetistirirler anlatmış olduğu gerçekleri benbilirim havasına girip boş laf sayıp önemsemeyen toplum olmaktan kurtulursak evel Allah aile içi şiddet ve boşanmalar çok çok azalacak söz gümüşse sükun altın ,işyerinde patronunuzdan duyduğumuz küçük düşürücü fırcalara boyun bukerken esimizin 5 dakika konuşmasına tahammül edemiyoruz çocuklarımız için bizi sevenler için en kolay olan boşanmayı dusunmeyelim.

Unknown dedi ki...

MüslümanFıtrata uymayan hiçbir davranış içinde olmamalıdır.Yaratılışın gereğini yapmalıdır.. Sayın hocam çalışmalarınızda başarılar dilerim

Unknown dedi ki...

Bizler teşekkür eder, kıymetli çalışmalarınızın devamını dileriz sayın hocam.

Doktor dedi ki...

Aişe içi mutluluk ve evliliklerin sonlanmaması adına tavsiye edilen ve önerilerin yazılı hale getirilmiş bu çalışmanın ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca da dikkate alınarak hayata geçirilmesi temennisi ile başarılar dilerim.

Adsız dedi ki...

Değerli hocam makalenizde çok güzel bir konuya değinmişsiniz, okulumuz camiinde gençlik merkezinde bu tür konuları ele alınması genç nesili uyandırmak adına güzel bir adım olur düşüncesindeyim bilginize. Başarılar.

Unknown dedi ki...

S.a hocam ben antalyadan bayram hoca makalenizi okudum.
Rabbim ilminizi artırsın inşallah

Adsız dedi ki...

Allah CC razı olsun hocam. Allah CC sizin zatinizda niyeti iyi olan herkese yardım etsin.ahir zaman fitnelerinin evimiz de dahil(ne yazikki) heryerde gezdiği şu zamanda, siz gibi, tabiri caizse asrı saadeti yaşamaya çalışan bütün müslüman kardeşlerimize Yüce Rabbim güç kuvvet ve muvaffakiyetler versin. Çalışmalarınızın daha da geniş kitlelere yayılması ve siz gibi kiymetli çalışmalar yapan hocalarımızın herkes tarafindan tanınması, AİLE oluşumunun sağlam durması ve devam etmesi, devamında da donanımlı, bize cennetin kapılarının açılmasına vesile olacak çocuklar yetiştirmek açısından çok çok önemli.
Malum olduğu üzere hepimiz imtihan dunyasindayiz. Allah CC imtihanlarimizda hep doğru yerde doğru kişilerle durmamızı, kendi rızası için doğru işler yapmamızı, ayaklarımızın yolunda sabit durmasını, nefis ve şeytanla bir an bile yalnız kalmamamızı ve siz gibi çok kiymetli insanlarla muhabbetimizin devamını nasip etsin. Doğru bildiğimiz yanlislardan kurtulmamiza vesile olan siz gibi hocalarimizin sayısını artırsın.
Sizi tanıdığım için Allah'a CC hamdolsun.
Allah CC razı olsun tekrardan. Allah'a CC emanet olun. Bizlere de dua edin. Desteklerinizin devamını bekleriz :)

Y. Emre K.

Unknown dedi ki...

Hocam allah razı olsun cok onemli bir bilgilendirmeydi, herkesin okuması ve bunu ogrenmeai gerekşr diye duşunuyorum

Unknown dedi ki...

Bu bilgileri ben karınca kaderince icerisinde bulundugum Almanya ve Belcika seyahatimde, tanıştıgım turk ve bir cok ulkeden farklı insanlara sundum, cok memnun okdular, rabbim inş ilminizi artırsın

Unknown dedi ki...

Saygıdeğer Hocam, bu değerli çalışmanız sayesinde, insanların daha sağlıklı aile ortamı oluşturabileceğini ve mutlu bir evlilikleri olacağını düşünüyorum.

Sakine Kurt & Elifnur Dudaklı dedi ki...

Selamûnaleykûm 25 yaşında bir gencim ailem çocukken ayrıldı .bunu konu etmemin sebebi aile içinde yaşanan kopukluklardı .değerli hocamın dediği gibi mutlu anneler mutlu çocuklar yetiştirirler. bulunduğum nesilde bunu o kadar net görebiliyorum ki biraz muhabbet ile aile içindeki mutluluk oranını görebiliyorum. çevremdeki boşanmalar ve aile içi olumsuzluklar evlilik kararı alamamamda büyük etkendi ancak değerli hocam Prof.Dr.MEMDUH GEZİCİ ile tanıştıktan sonra bütün düşüncelerim değişti. burdan anne ve babalara seslenmek istiyorum çocuklarınızı değiştirmek istiyorsanız önce kendinizi değiştirmeniz gerekiyor yeni nesilde kabahat aramaktansa aile içinden başlayan bu döngüye dur diyebilirsiniz anne ve baba arasındaki uyum belki farkında değilsiniz çocuklara sunulan bi hayattir onlar sizin gözlerinizin içine bakarak kendisini şekillendirir. ülkemiz bekasına dayanan bu sorunu çözmeniz için siz büyüklerimden değişmenizi talep ediyorum .LGBT denilen oluşumun farkına vardım lütfen ! söz sahibi sizsiniz ve sözünüzün dinlenmesini istiyorsanız bu gidişata dur deyin hatam ve kusurum var ise affola siz saygıdeğer büyüklerimden dinledim gencliginizin ne kadar güzel huzur içinde geçtiğini savaştan çıkmış bi ülke olmamıza rağmen aile içi mutluluklarınızı ve huzurunuzu.Bu yaşam formasyonunu etkili biçimde degistireceginize inanıyorum emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Muharrem dedi ki...

Memduh Hocam,bu bilgileri gençler evlenmeden önce ögrenmesi gerekiyor. Malesef hiçbir bilgi sahibi olmadan kulaktan duyma bilgilerle veya sizin araştirmanizda dediginiz gibi çocukluk çağında izledıği pornografik filmlerle öğrenmektedir. Bu yaptığıniz araştırma sayesinde mutlu evlilikler ve mutlu aileler ve mutlu nesiller gelecektir. Emeğinize sağlık.

Unknown dedi ki...

Rabbim emeğinizi bereketlendirsin, ilminizi artırsın.

Adsız dedi ki...

Hocam elinize sağlık.
Bilimsel çalışmalarınızın devamını bekliyoruz...

Unknown dedi ki...

Hocam emeğinize sağlık Allah yardımcınız olsun Mevlam ümmeti Muhammedin mutluluğu için yaptığın çalışmanın ecrini Kevser şarabından kana kana içme ile ödüllendirsin Allaha emanet olun Edip korkmaz

Unknown dedi ki...

Rabbim hizmetinizi kabul etsin Evlenecek gençlerin mutlaka okuması gereken bir çalışma olmuş.Allah a emanet ol
Mustafa hoca

Unknown dedi ki...

Çok faydalı, ancak okuma güclugü nedeni ile halk ın istifası sınırlı olabılır diye düşünüyorum

Unknown dedi ki...

Bu bilimsel makalede afrikada uygulanan kadın sünnettinin, kadının cinsel hazzını yok ettiğini, hatta doğumun ızdırap verici olduğunu belirtiyor. Ayrıca, bu tür feci sünnetin İslamiyetele hiç alakasının olmadığı tespit ediliyor. Prof Dr. Memduh bey, kadın cinsel haz bölgesinin yok edilmemesini, ve bu uygulamanın ciftlerin ve dolayısıyla aile mutluluğunu yok ettiği ileri sürerek, afrikada halen yayın olararak uygulanan bu yanlış uygulamanın daha ılımlı hale getirilmesini, aile saadeti için gereki görüyor. Cinsellik konusunda gençlerin evlenmeden önce, doğru bilgilendirilmsinin zaruri olduğunu belirterek, anatomi bilgisini toplum hizmetine sunarak, tanrı rahmetine ulaşmak istiyor. Yararlı biliger içeriyor ve çalışmasının dikkate değer olduğunu düşünüyorum ve tebrik ediyorum.

Adsız dedi ki...

çok güzel bir yazı olmuş,bizlerin bu tür konularda zorla değil de kendi isteğimizle hareket etmemiz gerektiğini anlatan bir yazı olmuş. Halkımız bu tür bilgilendirici makaleleri evlenmeden önce kendi çabalarıyla araştırmalı ama maalesef evlendikten sonra bile umurlarında değil.Toplumun huzur ve saadeti için gerçekten çok önemli ve güzide bir makale olmuş. Hocamızı tebrik ederim. Bu çalışmalarından,gayretinden ötürü de ayrıca kutlarım.

Unknown dedi ki...

Memduh hocam;: çok guzel akademik çalisma olmus. Allah Teala ilminizi artirsin. AMIN. Allah devamini nasip eylesin. Amin. Bu yazinin bana gore ozeti ve vermek istrdigi en onemli ders:: Musluman erkekler HELAL CINSELLIGI BILMEDIKLERI ,,,BILEMEDIKLER
Ve YASAYAMADIKLAR ZAMAN ::: HARAM CINSELLIGE DUSMELERI AN MESELESIDIR. tipki gunumuzde yasadiklarimiz ve duyduklarimiz gibi. Bu makale bize helal cinselligin onemli ve bilinmeyen hususlarini hadisler ile ve tibbi anatomik delillerle anlatmaktadir. Bu makale Tum diyanet camiasi tarafindan degerlendirmeye ve faydalanmaya tabi tutulmaldir. Ozellikle Aile irsad burolarinda calisan din gorevlilerinin okuyup yararlanmasi gerekmektedir. Prof. Memduh Gezici ye tesekkur ederim.

Adsız dedi ki...

memduh hocam,Allah emeğinizin mükafatını versin. OLdukça önemli bilgiler ve uyarılar var.Özellikle Afrikada uygulanan kadın sünneti ile İslam fıkhının tecviz ettiği kadın sünnetinin farkının ortaya konması çok önemli.Allah razı olsun. (seyfettin huca)

Unknown dedi ki...

Memduh hocam harika bir yazı ve içinde bir birinden güzel tesbitler var.Aslında evlilik öncesi herkesin bilmesi gereken şeyler ama malesef toplumumuzda bu cinsel objeler ya reklam olarak kullanılıyor yada ar namus olarak ele alındığı için ayıplanıyor dolayısıylada toplumda konuşulmadan geçiştiriliyor tebrikler sizin toplumu farkındalık kazanadırmak için çok uğraş verdiğinizi bilen bir kişi olarak rabbim yar ve yardımcınız olsun çok teşekkürler Prof. Memduh Gezici hocam sevgi saygı ve muhabbetle

Unknown dedi ki...

Hocam çok güzel ve anlaşılır olmuş inşaallah hayırlara vesile olmasını dilerim.

sıdkı dedi ki...

İslamın tam olarak yaşanamadığı yüzyılımızda insan hayatında bir çok ifrat ve tefrit yani aşırılıklar meydana geldi.Bunun sonucunda ise fıtrattan sapılmış oldu. Kadın konusu bunlardan biridir.Kadını değerlendirenler bir çok açıdan dengeyi kaçırdıkları gibi cinsellik konusunda da denge kaçırılmıştır.Müslümanlar meseleye İslami açıdan yaklaşamadıkları için kadının cinselliğe olan ihtiyacını göremeyerek tefrite düştüler.Bunun karşısında İslamla alakası olmayanlar kadını sadece cinsel tatmin vasıtası olarak görerek ifrata düştüler.
Sayın Memduh hocamız İslamın her konuda olduğu gibi cinsellik açısından da kadına verdiği ele alması ve müslüman erkekleri aydınlatması aile saadeti ve eş kakları açısından çok önemlidir.Rabbimiz kendilerinden razı olsun. Sıtkı hoca

Sabuncu dedi ki...

Değerli hocam toplumun kanayan fakat görünmeyen yarasına bazmışsınız pekçoğumuzun bildiğini zannettiği fakat pek az bildiği konular bunlar kadındaki sinir uçlarının erkekteki sinir uçlarının kadının erkeğe göre 99 kat güçlü cinselliğinin ilimle hadisi şerifle ispatı daha birçok konu duysakta pratikte pek azbilgi sahibi olduğumuz konular amne baba cinsel mutluluğunun çocoğun gelişimi ve ruh haliyle ne alakası var diyesi geliyor insanın ama işin öyle olmadığını gayet net anlıyoruz sağlıklı bir cinsel hayatın bütün hayata etki edeceği kaçınılmaz anlaşılıyor bir dersinizde boşanmaların sebebi araştırılınca şiddetli geçimsizlik bununda arkadında cinselliğin çıktığını anlatmıştınız birçok sorunu olanların bu meseleleri halletmek için çaba yerine utanarak üstünü örtüp geçtiklerini biliyoruz nasıl herhangi bir rahatsızlık için doktora gidiyorsak bu önemli konu içinde gerekli girişimleri yapmamız gereklidir sizi biraz tanıyınca karşınızdaki insanın problelerini halketmek için nasıl çabaladığınızı gördüm onun için tüm arkadaşlara Memduh hocam gibi bir ağabeyleri olduğunu hatırlatmak isterim toplumumuzda evliliğin heme öncesinde sadıç denen bir kültür bulunmakta fakat pekte yeterli olmamaktadır çalışmalarınızın devamını ALLAHIN ödüllendirmesi ve berketlendirmesi duasıyla hürmetlerimi sunarım

Huzurterapileri dedi ki...

Insanoğlu aslında çok şey bildiğini iddia eder hep ama aslında öyle konular olur ki hiçbirşey bilmediğini fark eder.Prf Dr Memduh Gezici bir değerdir.Calismalarinda basarlar .

Adsız dedi ki...

Toplumun kanayan yarasına basan, çözüm odaklı; çok faydalı ve çok güzel bir yazı olmuş. Bir aile hekimliği uzmanı olarak, makaleyi okurken içimden, “Keşke her yeni çift, evlenmeden önce bu bilgilere ulaşabilseydi. Keşke doğru eğitimi alabilselerdi.” dedim. Ailenin mutluluğu, huzuru ve korunanilirliği açısından böylesine çok önemli bir konuya değindiği için Prof. Dr. Memduh Gezici’ye teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun.

Ahmet H. Çakıcı dedi ki...

Batı, liberal kadınlarımızı "serbest cinsellik pazarında" rekabet güçlerini koruyabilmek için güzellik ameliyatlarına katlanmak, kozmetik emplantatlar koydurmak ve botoks iğneleri yaptırmak için devasa baskı altına almaktadır. Batılı toplumunun kadınları gönüllü olarak eziyet verici güzellik ameliyatlarına katlanmaları klitoris sünnetine(kadın sünnetine) maruz bırakılan Afrika toplumundan ilke olarak farkı yoktur.

(Byung Chul Han - Şiddetin Topolojisi)

Erkeklerin gözüne girmek için kadın sünnetine razı olmakla, estetik ameliyat olmak arasında bir fark yoktur. İkisi de psikolojik şiddetin neticesidir. Ancak Modern egemen kendi psikolojik şiddetini, ilkel olanın şiddetini öne çıkarıp, modern olanın şiddetini gizleyerek, görünmez kılar,

Unknown dedi ki...

Hocam vakit bulupta okuyamamıştım yeni okudum çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Adsız dedi ki...

Değerli bilgileriniz için teşekkür ederim

Süleyman YILMAZ dedi ki...

Saygıdeğer Hocam
İslamda aile ve örnek nesil üzerine çeşitli sayıda daha önemli çalışmalar olmuştur lakin siz çoğu kişinin cesaret edip giremediği kırmızı bölgeye girip bilinçli bir toplum için hizmete koyulmuşsunuz RABBİM SİZLERİ ÜMMETİ MUHAMMEDE HİZMET ŞİARINDAN AYIRMASIN çalışmalarınızda başarılar dilerim

Unknown dedi ki...

Çok faydalı bir çok konuyu gayet kapsamlı bir şekilde açıklayan değerli hocama teşekkür ederim. Toplumsal düşünce kapalılığı/ araştırma eksikliği maalesef gençlerin yeterince doğru bilinçlenmesini engelliyor. Bu tarz bilimsel çalışmalar inşaallah toplumsal aile huzuru ve yeni nesillerin ihyası için faydalı olacaktır. Muşlu

Adsız dedi ki...

İmam Mustafa
Hocam çalışmalarınızın ve başarılarınızın devamını dilerim inşallah bu gayretleriniz LGBT denilen melanetin sapkınlığın ortadan kalkmasına vesile olur

Karamanoğlu dedi ki...

Aile bizim en son kalemiz. Bu kaleyi korumak en büyük cihadlardan. Bu yola hizmet etmek herkese nasip olmaz. Bu nedenle sizi ve ekibinizi tebrik ederim. Allah yolunuzu açık etsin.

Adsız dedi ki...

vanlı...
değerli hocamın emeğine sağlık muhterem memduh hocam toplumun esas sıkıntılı ve açılamayan sorunlarını gün yüzüne çıkartıyor...

Adsız dedi ki...

Saygıdeğer Memduh hocam yanlış bilinen doğrular konusunda toplumu bilinçlendirip,duyarli olmamiza vesile oldugunuz icin cok tesekkur ederim.Kari koca ilişkilerinde akl-i selim bireyler olarak sabır ve şükür etmeyi bizlere ayetler ile aşılayıp ayakta duran yıkılmadan umudunu yitirmeyen ebeveynler olmamız gerektigini sağlam nesiller faydalı bireyler yetistirmenin mutlu evliliklerden gectigini öğrettiniz verdiğiniz desteklerden dolayı Allah sizden bin kere razı olsun.Degerli hocam ailelerin çıkmaza girdikleri yollardan aydınlık bilgilerinizin sayesinde hayat ışığı umut kapısı olduğunuz için değerlerimizi korumamiza ve ailede mutluluktan sevgi ve saygının doğduğunu hatırlatıp yuvalarımıza verdiğiniz destek ile saglilikli birliktelikler sağlamamıza yardımcı olduğunuz için tekrar tekrar teşekkür ederim Rabbim yollarınızı açsın iki cihan saadeti versin inşaallah Allaha emanet olun MERVE

Harun dedi ki...

Hem burada yazılı olarak hem de sizden dinlediğim için kendimi daha şanslı hissediyorum. Toplum üzerinde aydınlatılması gereken çok büyük boşluklar var. Allah razı olsun sizlerden sayın hocam.

İMAM dedi ki...

Selamün Aleyküm Kıymetli Üstadım

Videonuzu ve makalenizi not alarak ve bir çok cümlenizi 3-4 defa okuduktan sonra ancak devam edebildim, bizler için inci değerindeki bu ilmi bizimle paylaştığınız için evvela Rabbimiz sizden razı olsun.
Bizler hem genç Müslüman kardeşleriniz olarak hem de henüz bir evlilik yaşamamış ve bu kadar sahih bilgilere ulaştırılmış kullar olarak Rabbimizin nimet verdiği kulları arasında olduk, sayenizde..
Bu ilmin devamıyla birlikte toplum içerisinde üstlenmiş olduğumuz vazifeyi mezcederek toplumumuzun yaralarına merhem taşıma görevine talibiz, talebeniz olmakla müşerref olmayı dileriz.
Rabbimizden size muvaffakiyetler dileriz Kıymetli Üstadım.

Emre - uhud dedi ki...

Makaleyi okudum teşekkür ederim sizden daha güzel istifade edilebilir

Unknown dedi ki...

Sayın Hocam, çalışmanızı okudum. Başarılar ve hayırlı hizmetler dilerim.
Karabük'den selâmlar...

Yorum Gönder