Selam 9 - İlahlaşma Güdüsü – 1

Yazar : Ahmet H. Çakıcı Tarih : 21 Mar 2014 0 yorum
Selam 8- İçi Bos Bir Slogan Kurana.html

İlahlaşma Güdüsü – 9   ( 1 )

Bir önceki yazıda Cumhuriyet sonrası İslam medeniyeti ile olan bağın hasar gördüğünü bu hasarı tamir etmek için geliştirilen cemaat yapıları ve Kur’an halkaları modellerinin, derde çare olamadıklarından bahsetmiştik. Kaldığımız yerden devam edelim.

Bakara Suresinin 256. Ayetinde “Dinde ikrah ettirme yoktur. Şüphesiz ki Rüşd, Gayy’dan ayrılmıştır.”  Denilirken, Rüşd ile (bilerek, isteyerek, seçerek, sorumluluğunun farkına vararak) gelenler, Gayy ile (zor ile, dayak ile, kalabalığa karışıp sürü ile, bilinçsizce) gelenlerden farklıdır. Denilir.


Devamını Oku »

Selam 8 - İçi Boş Bir Slogan. "Kur’an’â Dönmeli !"

Yazar : Ahmet H. Çakıcı Tarih : 7 Mar 2014 0 yorum
İçi Boş Bir Slogan. "Kur’an’â Dönmeli !" - 8

Bir önceki yazıda; Müslüman toplulukların küçük küçük cahili yapılara dönüşürken, müslümanca bir idrakten, bilinçten uzaklaştıklarını, bulundukları yerde selamı/hayrı inşa etme misyonunu yitirdiklerini, böyle bir sorumluluklarının olduğunu bile hatırlamadıklarını söyleyip şikayet etmiş, sızlanmıştık.

Müslüman topluluklar, yaşadıkları zamanın dışına düşüp, vakti kavrayamadıkları için, boğuşup durdukları meseleleri fark edemez, üzerlerinde düşünemez oldular. Kavgalarını zamanlarından tanımlayamıyor, meselelerini bin senelik problemler üzerinden anlamaya çalışıyorlar. Alim kelimesini bile zamanın sorunlarına deva bulan anlamında değil, eskilerin kelimelerini iyi bilen anlamında kullanıyorlar.


Devamını Oku »

Selam 7 - Murdar Zamanlar, Murdar Gruplar

Yazar : Ahmet H. Çakıcı Tarih : 5 Mar 2014 0 yorum
Önceki Yazı : Selam 6 - Allah Dediklerinde de Sahte


                                                Cahiliye ayrılmak, ilgileri kesmek temayülüdür.                                      Bunun içindir ki, bütün cahiliye devirleri, insanların                                       birbirlerinden ayrı ve birbirlerine düşman yaşadıkları, küçük küçük grupların murdarlaştıkları zamanlardır.
Ortega Y Gasset

Murdar Gruplar, Murdar Zamanlar. - 7 


Bir önceki yazıda Müslüman kütlenin dev bir vücut olup, bu vücudun akıl ve iradeden yoksun olduğundan, kolayca güdülenip yönlendirilebildiğinden şikayet etmiştik. Keloğlan masallarındaki büyük akılsız devler gibi; iri kocaman cüssesine rağmen elini tutanın istediği yöne yönlendirdiği bir yığın.

Devamını Oku »

Selam 6 - Sofistike Saldırılar.

Yazar : Ahmet H. Çakıcı Tarih : 3 Mar 2014 0 yorum
Önceki Yazı :Selam 5 - Akl ve İradeyi Terk Etmek

Allah dediklerinde de sahte, Ahlak dediklerinde de! 


Üstad Hasan Aycın- Yeni Şafak
Bir önceki yazıda toplumun baskı ile sindirilip, akıl ve iradesinin teslim alınmasının toplumu ahmak ve ahlaksız kıldığını, hali hazırdaki İslam toplumlarının bu halden faydalanan rejimler ve gruplar tarafından esir alındığını söylemiştik. 


Modern zamanlarda, durum biraz farklı; toplum, daha sofistike saldırıların muhatabı.
Ortega Y Gasset, 1930 yılında basılmış bulunan “Kütlelerin İsyanı”[i] isimli eserinde Modern zamanları ve demokratik yapıları eleştirirken” bu konuya değiniyor. Uzun alıntılar yapmak yerine meseleyi özetlemeye çalışayım;


Devamını Oku »