Ailesiz Toplum 4- Bi Acayip Aileler

Yazar : Ahmet H. Çakıcı Tarih : 8 Kas 2009 1 yorum

Önceki Yazı :Ailesiz Toplum 3 - Adam ZOOlog, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Farklı ve Aile Formları ya da "Modern Partnerler"

"..eğer onları farklı hikayelere razı edebilirsek ..." demişti Wendy Brown.
Müsaadenizle o farklı hikayelere girelim.

2009 Yılında Viyana’da yapılan Avrupa Birliği Aileden Sorumlu Devlet Bakanları toplantısında, dönemin Aileden Sorumlu Devlet Bakanının
[1] başını yiyen “Farklı Aile Formları” ibaresi, 2011 yılında İstanbul Sözleşmesi ile kabul edildi.


Üstelik İstanbul Sözleşmesi, tarihte ilk kez “Cinsel yönelim”in ve “Toplumsal Cinsiyet”in çok muğlakta olsa tanımını yapıp LGBT ilişkileri koruma altına aldı.[2] Diğer taraftan da karı-koca tanımlarının yanına bir de “partnerler[3]” ifadesini ekledi. Üstelik partnerlerin tanımı da yapılmayıp, ucu açık bırakıldı. 

Geleneksel Aileyi Yıkan 10 BAŞARILI dizi
Yeni partnerlerle “çocuk yönelimli” birlikteliklerin yerine, “haz yönelimli” birliktelik formlarının yerleştirilmekte olduğu kanaatindeyiz. Dikkat edilmesi gerekir ki, farklı aile formalarında her türlü uç fantezi karşılanabilir ancak çocuk yapılması mümkün değildir. Çocuk, dışarıdan bir otoritenin kontrolünde ve iznine bağlı olarak “modern aileye” girebilir. Toplum içinde bu tür birliktelik formalarının ağırlığı arttığında, çocuğun birlikteliğe katılımının (dolayısı ile nüfus artışının) tamamen otoritenin iznine bağlı olacağı bir sürecin devreye sokulacağını tahmin etmek zor değil.Medyanın izini takip ederek yönlendirildiğimiz veya toplumda meşrulaştırılmaya çalışıldığını düşündüğümüz partner tiplerinden bir kaçını buraya alıntılamak istiyorum.
-- LGBT Partnerler:

Avrupa Birliği çerçevesinde LGBT evliliklerin önündeki kanuni engellerin kaldırılma süreci hemen hemen tamamlandı.[4] Avrupa Adalet Divanı, tüm Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin, eşcinsel vatandaşlarının birlik dışındaki ülkelerde yaşayan eşler ile yaptıkları evliliklerin de resmen tanıması gerektiğine karar verdi.[5] Böylece LGBT evlilikleri tanımayan birlik üyesi ülkelerin kanunları aşılmış oldu.

Sermaye medya üzerinden, “Farklı Aile Formaları”nın toplum tarafından kanıksanması ve kabul görmesi için 1996’lardan beri onlarca diziyi Avrupa ve Dünya TV’lerine taşıyor.[6] Trans babanın ailesi, gaylerin ailesi, lezbiyenler ailesi, kendi kardeşine hamile bir bakirenin ailesi gibi en uç ilişki biçimleri onlarca dizi üzerinden sanal aleme taşınarak toplumlar farklı birliktelik formlarına alıştırılmaya çalışılıyor. Devletlerin olası engelleme gayretleri de bu dizler sosyal medyaya taşınarak aşılmış durumda.[7]

Subliminal mesajlar yüklü[8], “küçük yaşta kendi özgür seçimini yapmış çocuk[9]” haberleri (Ergenliğe dahi ermemiş çocukların “nasıl cinsiyet seçiminde bulunduğu” konusuna hiç girilmeden) ve “eşcinsel ailelerin çocukları daha mutlu oluyor[10]” gibi yönlendirme haberler sosyal ve yazılı medyada düzenli aralıklarla yayınlanarak toplumsal bilinç LGBT formlar için hazırlanıyor.. [11] 

Kamuoyunun önünde tanınmış ve rol model haline gelmiş ünlülerin “yeni birliktelik formuna uygun” ilişkilerinin[12] özendirici bir dille medya üzerinden topluma taşınması, çarpık ilişki biçimlerinin zihinlerde meşrulaştırılması için kullanılan bir başka yöntem.

Bunlar gibi bir çok sofistike yöntemle Soykütüğün toplumsal baş dönmesi yani değerlerin alt üst edilmesi gerçekleştirilmiş oluyor. (Bu  minvalde Türkiye’de de uzun süredir dizi filim ve sinemalarda eşcinsel karakterlerin ahlaklı, erdemli, mazlum, mağdur, dürüst “rol modeller” olarak özendirilmesi de göz ardı edilmemeli. )

Bu arada artık cinsiyet değiştirme ameliyatı diye bir ameliyat da yok; cinsel uyum ameliyatı var.[13] Hatta devlet bu tür cinsel uyum ameliyatlarında koruma altındaki ya da sigortalı bireylerinin ameliyat masraflarını bile karşılamaya başladı.[14]

LGBT birlikteliklerin bir başka yönü daha var. LGBT hayat formlarında yaşayanların ömür ortalamaları geleneksel aile ortamlarında yaşayanlardan hayli kısa. HIV gibi, Hepati B ve C gibi ölümcül hastalıklar, uyuşturucu, intiharlar, düzensiz hayat ve öldürülme gibi sebeplerle ortalama ömürleri toplum ortalamasının çok altında.[15] Bunun onlara yapılan sigorta, emeklilik vs ödemlerinin çok kısa olması ile ilintisi ve LGBTlilerin öldüklerinde miras bırakamamaları ve mülkün bitmez bir süreklilik içinde varislere nakledilmesi sürecinin noktalanarak, iktidarlara devredilmesinin önünü açmasının egemenler üzerindeki cezbediciliği hakkındaki tartışmalar ise meselenin bir başka yönü. 

THOM BROWNE, 2018 bahar kolleksiyonu
   --Robot Partnerler:

Egemenlerin çocuksuz aile için, düşündükleri bir alternatif de robot partnerli birliktelikler. Gelişen robot teknolojisi “robot partnerleri” ya da “robot seks işçilerini”  günlük hayatımıza soktu bile. Her türlü cinsel fanteziye en uçlara kadar hizmet verebilecek olan bu robotlar, insan tenine yakın derileri[16] ile bilhassa yalnız erkeklerin yeni partnerleri olmaya aday.

Dünyanın ilk robot genelevleri Rusya[17] ve Barcelona’da[18] hizmet vermeye başladı.  Ekonomik gücü olanlar satın alıp evlerine götürebilir, gücü olmayanlar da ufak bir ücret karşılığında hizmet alabilirler. (Robot partnerler işinin ne kadar ciddi olduğunun sanal ortamda yapılacak ufak bir gezinti ile fark edilebileceği kanaatindeyim.) 

İngiltere’de robot partnerleri kiralayan 4 çocuk annesi Jade Stanley[19]  seks robotlarına “cinsel ilişki bebeği” ismini takmış. “Daha çok kadınlara yanaşmakta sıkıntı yaşayanlarla dul kalmış eski aşklarını özleyen erkeklere kiralıyoruz” diyor.

ABD’nin California eyaletinde açılacak “Eve’nin Düşleri” isimli robot genelevinde ise, rızaya uygun ilişki konseptine uygun olarak robotla beraber olmadan önce kafeteryada bir müddet sohbet etmek mecburi tutulacakmış..[42]


Espri yapabilen, “insanüstü” performansa sahip ”Seks robotlarının” kadınlar için hazırlanmış olanlarının da var olduğunu söylemeye gerek yok sanırım.

Suudi Arabistan Hükümeti robotlara vatandaşlık veren ilk ülke oldu. Vatandaşlığın bir boyutunun da“evlenme hakkı” anlamına geldiğini hatırlatmak istiyorum. Geleceğin “farklı aile form”larından biri de partnerlerden birinin bir robotun olduğu (şu anda ortalıkta gezemeseler de verecekleri cinsel tatmin hizmeti ile) aile olacak sanırım. Hatırlatırım Robotlarla ilişkilerde de çocuk olmuyor.


-- Pedofili Partnerler

Erkek çocuklarda daha DİŞİ kız çocuklar da.
Çocuklarla seks tartışmaları bizim toplumumuz için oldukça sıkıntılı olsa da Avrupa toplumunda durum böyle değil. Çocuklarla seksi savunan kitaplar yazılabiliyor,[20]  dernekler kurulabiliyor,[21] hatta siyasi parti kurup[22] seçime bile katılabiliyorlar. Amerika ‘da California ‘da kurulan Rene Giuon Derneği 2500 üyesiyle, 8 yaş altında çocuklarla seks yapmayı hedeflediklerini kamuoyuna duyurup kendilerine bir slogan bile belirlemişler: “8 yaşında seks yap yoksa çok geç kalmış olursun.”[23]

Uzak doğudaki 5 ülkenin neredeyse tüm geliri, seks ve özellikle çocuk seksi sektöründen olup müşteri sıralamasının en başında Avrupalı turistlerin geliyor olması da Avrupa’da herhangi bir rahatsızlığa neden olmuyor.[24] (Kilisenin bile bu işten kendini uzak tutamadığını ve bu durumun istisna denebilecek boyutun üzerinde olduğunu da hatırlatmak isterim.)[25]

Çocuk seks ticareti Avrupa’dan uzak bir kavram değil.  Estonya, Rusya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya’da da bu sektörün var olduğu bildirilmektedir. Estonya’da turizmde kaydedilen gelişmeyi takiben çocuk seks turizmi patlama yaşamıştır. Başlıca kurbanlar erkek çocuklar iken bu sektörün müşterilerinin en çok Finli ve Almanlar olduğu da rapor edilmiştir.[26]

Ne yazık ki Türkiye’de bu sektörden uzak değil. Her yıl ortalama 20.000 kişi Türkiye’den Tayland’a çocuk seksi için seyahat ettiği bilgisi haberlere düştü.[27]Pedofiliyi savunan dernekler[28], Avrupa’da 14’lü yaşlardan başlayan[29]  serbest cinsel yaşam yaşının (rıza yaşı) 10 yaşa[30] (8 yaş diyen de var) indirilmesi gerektiğini, çocukların da diledikleri ile seks yapabilmelerinin İnsan Hakkı olduğunu ve bu hakkın din, gelenek, örf ve aile (anne-baba) tarafından engellenmesinin İnsan Haklarını ihlal olduğunu söylüyorlar. Ve bunu, “çocukların seks hakkı engellenemez” şeklinde insan hakları beyannamesine de sokmak  için mücadele veriyorlar. (Bahsi edilen, çocukların kendi aralarındaki ilişkisi gibi görünse de, öyle değil. Zira Yeşiller Partisi’nin içinden bile “Çocuğun partnerini seçme özgürlüğüne de karışılamaz. Kim çocuğun gönlünü ederse şiddet içermediği sürece onunla seks yapabilmelidir iddiası[31] dillendiriliyor.)

Bu istek, çok daha devrimci bir şekilde İstanbul Sözleşmesine girdi:’kadın’’ kelimesi 18 yaşın altındaki kız çocuklarını da içerir [32] denilerek, kız çocuklarının seks hakkı “0” yaşa kadar koruma altına alınmış oldu. Böylece evlenirken 18 yaşında “çocuk” sayılan kızlar, cinsel ilişkide “0” yaşında “kadın” sayılabildiler.[33] 

Avrupa'nın çocuk evliliklerine gösterdiği hassasiyeti çocuklarla seks konusunda da gösterdiğini sanmanın bir yanılgı olduğunu düşünüyorum. Yandaki görseller Avrupa'nın dünyaca ünlü dergilerinin kapaklarından toplanıldı. Bu görsellerde kız çocukların da daha dişi, erkek çocukların da daha dişi resmedildiğine dikkatinizi çekmek isterim. 

Vlada Dzyuba, 13 yaşında mankenlik yaparken sahnede yorgunluk öldüğü iddia edildi
Aslında pedofilik uygulamalar uzun süredir çocuk modelliği adı altında, reklam ve gösteri sektöründe yasallaşmış durumda. (Modellik adı altında çocuklara çektirilen resimlerin, yaptırılan showların pedofilik bir sektörün ihtiyacını karşılamak üzere kurgulandığını ve bunun legal olduğunu hatırlatırım.)

Avrupa’da ki “pedofilinin” suç mu yoksa “hastalık” mı olduğu tartışmaları yavaş yavaş bizim de gündemimize taşınmaya başlandı.[34]  (Eğer hastalık olarak tanımlanırsa suç olmaktan da çıkar, eğer “cinsel yönelim” olursa Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile devlet korumasına girer. )

Bu arada “1 Yaşındaki bir bebeğin nasıl bir cinsel isteği olacak ki?” diye soru sorabilecek olanlara  Freud’un “bebeğin dudaklarını annesinin memesine doğru uzatmasını seks isteği” olarak tanımladığını hatırlatmak isterim.

Üstelik, kendisi de pedofil olduğu iddia edilen[35] Seksolog Alfred Kinsey’in Amerikan toplumu ve hatta dünya toplumunun cinselliğe bakışını değiştirdiği öne sürülen raporlarında "bir çocuğun, kültürel şartlanma dışında genital organlarına dokunulmasından ya da seksüel ilişkilerde bulunmaktan rahatsızlık duymak zorunda olduğuna dair hiçbir sebep görünmemektedir" ve "tecavüz kolayca unutulabilir" dediğini hatırlatırım.[36] Aynı raporlarda 11 aylık bir bebeğin 1 saat içinde 10 kere orgazm olduğuna, 4 yaşındaki bir bebeğin 24 saat içinde 26 kez orgazm olduğuna dair iddiaları da var.

Özellikle Kinsey’in “Seks hiçbir şey değildir ve bu yüzden hayvanlar, eşcinsel ilişkiden, yetişkinlerden ve her yaştan çocuktan iyidir.[37]  kelimesindeki her yaştan ibaresine de dikkat çekmek istiyorum. Bu tanımlamaya göre Kinsey Skalasındaki gök kuşağı renklerinden biri de pedofili olsa gerek. 

Pedofilik ilişkilerde de çocuk olmuyor ve yine ahlakın alt üst edilmesi ile tanımlanmış farklı bir birliktelik formu.


-- Hayvan Partnerler:

Buraya kadar konuştuğumuz hemen her şeyin başlangıç düğmesine dokunan seksolog bilim adamı Alfred Kinsey’in az önce alıntıladığımız cümlesinden [ “Seks hiçbir şey değildir ve bu yüzden hayvanlar, eşcinsel ilişkiden, yetişkinlerden ve her yaştan çocuktan iyidir. Sadece“ onay ”almaya çalışın”[38]] anlaşılabileceği gibi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği fikrinin babası için insanlarla ilişki ile hayvanlarla ilişki arasındaki tek fark, hayvanların insanlardan daha fazla zevk veriyor olması imiş.

"Feminist kültürün bir çok kolu, insan ile diğer canlılar arasında kurulan temasların verdiği hazza olumlu bir gözle bakmaktadır. Hayvan haklarını savunan hareketler, doğa ile kültür arasındaki bağın istenmeyen bir şekilde koparılması karşısında hayvanlar ile insanlar arasında doğrudan bir temas kurulmasından yanadırlar." (DOnna Haraway, Siborg Manifesto,s:8)

Hayvanlarla cinsel ilişkiyi savunuyor.
Tanrı olmadan hiç ahlaki hüküm kalmıyor ve insan hayvanlaşıyor. hayvan kategorisine iniyor.

(Tanrının olmadığı yerde ahlakın,  ahlakın olmadığı yerde de partnerin robot, hayvan, eş cins vs olmasının farkının da izahı kalmıyor. AHÇ)

Bu bölgenin insanına sapıkça geliyor olsa bile Avrupa’da ZOOfili (hayvanlarla seks) özgürlüğü için çalışan dernekler kuruldu bile.[39] 

Hayvanlarla MUTLU yuva Kuran
Almanya'da ZETA (Zoofil İlişkilere Karşı Hoşgörü ve Bilgi) adlı grubun www.zeta-verein.de adlı bir de sitesi var. Zoofili, Michael Kiok verdiği beyanatta davasını, “köpeğim benimle cinsel ilişki kurmak istediği zaman gelip bana sürtünüyor ve iniltileri ile bana isteğini belli ediyor. Bir hayvanın insanlarla ilişki kurmak istemesi hayvan hakkıdır. Kimse bunu engelleyemez.”[40] şeklinde savunuyor.

Hayvan genel evlerinin önünde de bir engel yok. Danimarka ve Norveç’te hayvan genelevleri resmi olarak çalışıyor.[41] Ücretler 85 ile 170 $ arası değişiyormuş. Danimarka’nın gelir kalemlerinin arasına “hayvanlarla seks“ turizmi de dahil olmuş.  

Hayvanlarla insanların eşit görüldüğü bir hukuki düzlemde elbette hayvanlarla insanların evlenmesine de engel konulamaz. Hayvan Hakları üzerinden bunun da meşrulaştırılacağını yakın zamanda göreceğimizi düşünüyorum.

Alt üst edilmiş bir ahlak kavramı ve bir çocuksuz birliktelik formu daha.

---Uyuşturucu ve Oyunlar

"İş bulabilenler, daha çok kadınlar olacak" diyor Prof. Harari; .........                                                                              Ahmet H. Çakıcı
                                                                        Muharrem / 1440  ALANYA

Sonraki Yazı : Ailesiz Toplum 5- Aİleye Ötenazi / İstanbul Sözleşmesi[1] Selma Aliye Kavaf, Türk siyasetçi, öğretmen. Devlet Bakanı Kavaf, 2007'den 2009'a kadar Adalet ve Kalkınma Partisi Denizli milletvekili olarak mecliste yer aldı. 
İstanbul Sözleşmesi 4. Madde:Bireylerin cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi görüş veya farklı görüşe sahip olma, ulusal veya sosyal menşe, herhangi bir etnik azınlık, mülkiyet, doğum, cinsel tercih/yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği, yaş, sağlık durumu, medeni durum, göçmen ya da mülteci olma, yaş veya engelinin ve diğer bir durumunun bulunmasına bakılmaksızın özellikle mağdurların haklarını korumaya yönelik tedbirler başta olmak üzere işbu Sözleşme hükümlerinin Taraflar tarafından uygulanması güvence altına alınmıştır.
[3] İstanbul Sözleşmesi 36/3. Taraflar, 1. paragrafta yer alan hükümlerin iç hukuk tarafından tanındığı şekliyle eski veya şu anki eşe veya partnerlere karşı işlenen eylemler için geçerli olmasını sağlamak üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alacaklardır.
[7] Transparent: Trans bir baba, karısı ve 3 uçarı çocuğunun hikayesi; Six Feet Under, biri gay biri lezbiyen 3 kardeş ve onların özgürlük sevdalısı anneleri, Modern Family; kadının çocuğu, erkeğin çocuğu, evlat edinilmiş çocuk, kendi lezbiyen çocuklarının ailesi, Grace and Frankie: lezbiyenler ailesi; 2 gayli aile; biri gay, biri trans, biri lezbiyen çocuklu aile;vs ama hepsi de komedi formunda)  
[15] Daha önce okumuş olduğum bu araştırmaya tekrar aradığımda ulaşamadım.
[32] İstanbul Sözleşmesi 3-f : ’kadın’’ kelimesi 18 yaşın altındaki kız çocuklarını da içerir.
[36] "Human female"de (s.21)
Bilgi Ekşi Sözlük’ün Alfred Kinsey maddesinden  alınmıştır:   https://eksisozluk.com/alfred-kinsey--267738?p=2
[37] Tekrar 118. Madde
[39] Hollanda’da kurulan PNVD (Kardeşçe Sevgi, Özgürlük ve Farklılık Partisi!)  isimli bir parti çocuklarla ve hayvanlarla cinsel ilişki kurulmasını savunuyordu. Halk partinin kapatılması için Lahey Bölge Mahkemesi’ne başvurdu. Ancak mahkeme başvuruyu “özgürlük” gerekçesiyle reddetti ve parti yasallaştı.


Bu yazımı arkadaşlarınızla paylaşın

1 yorum:

Unknown dedi ki...

içinde bulunduğum zurumu ve gidilen yönü çok iyi izah etmişsin abi ALLAH cc razı olsun ..

Yorum Gönder