Selam 2 - Biat selamadır.

Yazar : Ahmet H. Çakıcı Tarih : 15 Şub 2014 0 yorum
Öncek Yazı: Selam 1 - Ateşe Emredilen

Biat Selam’a dır. 


Selam, ateşin İbrahim karşısındaki halidir demiştik.  

Hz Peygamber (sav) de bunu biat üzerinden tanımlıyor. Kendisine gelenlerle biatleşiyor/yeminleşiyor.

Mümtehine Suresi 12. Ayetin konusu da bu oluyor.

Ayette, Akabe’de Peygamberle buluşmaya gelen erkeklerden (1.Akabe Biatı) ve kadınlardan (2. Akabe Biatı) alınan biat dile getirilip, eğer sana biat ederlerse (şartları kabul ederlerse) onlar sendendir. Deniliyor.Bizzat, Allah(cc) devreye girip, biatı kabul ediyor. Peygambere inisiyatif bırakmıyor. Eğer yeminlerini yerine getirirlerse sendendirler, Cennet’dedirler deniliyor.

“Ey Peygamber, inanmış kadınlar, hiçbir şeyi Allah'a ortak kabûl etmeyip şirk koşmamak ve hırsızlık etmemek ve zinâda bulunmamak ve çocuklarını öldürmemek ve elleri ile ayakları arasında yalan uydurup iftira etmemek ve sana, meşrû ve güzel işlerde karşı gelmemek üzere bîatlaşmaya geldikleri zaman onların biatını kabul et. Onlar için Allah'tan mağfiret dile; şüphe yok ki Allah, suçları örter, rahîmdir. (Mümtehine 12)

Bu emirler;

1_ Yüce, özel, kutsal, sorgulanamaz olan Allah’tır. Ondan başka kutsal şahıs, düşünce, cemaat, grup, parti, ülke, mezhep, peygamber, vatan, şirket, nesne yoktur. Kimse, kendi kutsalını yücelterek, diğerlerini ona tabi olmaya zorlayamaz, zulmedemez, kafasında odun kıramaz. Sorgulanamaz, eleştirilemez, eksiksiz, mükemmel olan Allah’tır.  (la yüs'el amma yef'al..) (Enbiya 23)

2_  Elinizin emeğinden başkası haramdır. Elinizi, başkasının emeğinin karşılığı olana uzatmayın. “Size kendi elinizin emeğinden başkası yoktur. Necm 39” [i]Hırsızlık yapmayın diye tercüme edilen emri, yeniden formüle etmemiz gerekiyor. Çünkü paratapar (kapitalist) anlayışın tanımladığı hırsızlık, fakirin zenginden almasıdır. Kur’an, sadece fakirin zenginden çalmasını yasaklamaz. Zenginin de fakirden çalmasını yasaklar. [ii]

3_  Zina etmeyin. Üzerinde durulması/düşünülmesi gereken bir kavram da Namus, şeref kavramlarıdır. Bu değerler cahili topluluklarda sadece kadın erkek ilişkileri üzerinden tanımlanır. Horozun namusu tavuklardır. Tavukların yanına gitmediğiniz sürece horozun namusuna halel gelmez. Halbuki Resullere; hırsız, faizci, riyakar, gösterişçi vs derseniz onların namusunu/şerefini kirletmiş olursunuz. Mevcut dille geçimimizi haramdan elde ediyor olmamız, namusumuza/şerefimize halel getirmiyor. Vergilendirilmiş/zekatı ödenmiş kazanç tefecilikten bile olsa helalleşiyor, temizleniyor.

4_  Öldürmeyin. Kadınlar biatında çocuklarınızı öldürmeyin şeklinde geçen emir, erkeklerin biatında “öldürmeyin” diye geçiyor. ( Maide suresinde Habil ile Kabilin kıssası yeniden okunmaya muhtaçtır.)

5_  Sözünüzün kıymeti olmalı. Yalan söylemeyin. İftira atmayın. Zanda, tahminde bulunup gerçekmiş gibi aktarmayın. Ahidlerinize/sözlerinize/yeminlerinize/antlaşmalarınıza sahip çıkın. Kendi aleyhinize olsa bile adalete zarar vermeyin.

6_ İyilikte yardımlaşın. Yardımlaşmaya gücünüz yetmezse engel olmayın.

Akabe’de, 75’lik kocakarılar Peygamberi ve istenileni kolayca anlayabiliyorlar.

Selam’a geliyorlar.

Ateşin, Hz. İbrahim karşısındaki haline, toplumun karşısında vücud veriyorlar. Müslüman (selam sahibi) oluyorlar. Gittikleri her yeri selam diyarı, Dar’üs selam ediyorlar etmeye çalışıyorlar.

Birbirlerine kendi kutsalları için zulmetmeyen, birbirlerinin malına, canına, şerefine kast etmeyen, başkalarının namusunu kendi namusundan ayırt etmeyen, emeğinden başkasını helal görmeyen, iyilikte ve kötüğü engellemede yardımlaşan bir toplum kurmak için yeminleşiyorlar.

İslam’ı inşa ediyorlar.

Kocakarılar, “biz seni anlayamadık, selam ehli (müslüman) olabilmek için bize koca koca tefsirler, yığın yığın kaynaklar veya hoca efendiler ver. Ancak ondan sonra seni anlar peşine geliriz” deyip topu taca atmıyorlar.

Akabedekiler önlerine getirilen şartlardan birini veya bir kaçını red etmiş olsaydılar biatları kabul olur muydu?

Birileri çıkıp bu zina işi benim hoşuma gitmedi veya şu kendi emeğinden başkasını yememek fikri, bana uymadı yahut bizim cemaat en super kabile/cemaat/grup/sürüdür hiç diğerleri gibi olur mu demiş olsaydı, Peygamberin ekibinden olma ihtimali olur muydu?

Ona selam sahibi, müslüman ya da Muhammed Ümmetindendir denilebir miydi?

Mümkün değil.

Burda durmayı ve aklımıza İslam’ın şartlarını getirmeyi teklif ediyorum.

İslamı’ın şartlarının arasında Hz Peygamber’in (sav) aldığı biatteki şartlardan herhangi biri var mı?

Yok.

Peygamberin biatında, İslam’ın şartları arasında sayılan şartlardan herhangi biri var mı?

Oda Yok.

Dikkat Edin; Bu şartlardan, bu biatin ilkelerinden, bu edilen yeminin 1 tek maddesinden  biri bile İslam’ın şartları arasına giremiyor.

Bir ecnebi müslüman olduğunda ona “Farkında mısın? Şunlara yemin ediyorsun. “Kutsal olan Allahdır, yalnız o bilir en doğru olanı. Kendi emeğinden başkasını yiyemezsin, haramdır. Yalan, iftira, söz ve ahid  tutmamak, zanda tahminde bulunmak da haramdır. Namusuna dikkat et, doğmuş veya anne karnındaki çocuğu yada bir başkasını öldürmeyecek, iyilikte yardımlaşacaksın.” Denildiğini duymadım, görmedim.

Peki ne oldu bu ilkelere?

Nerede nasıl düştüler?

Ahmet H. Çakıcı

Sonraki Yazı :Selam 3- Biat Takla Atyor[i]  “Elinin emeğini yiyeceksin, mutlusun mübareksin ve bu senin için hayırlı olacaktır.” Mezmurlar 128:2 ( M Sait Toprak, Talmud ve Hadis)


[ii] Sıradan biri yol kesip mesela bir bankacıdan 50 TL’yi bıçakla alırsa, gasp ve hırsızlıktan yargılanıp uzun süre hapiste yatar. Aynı bankacı sıradan birinin hesabından, kredi kart veya telefonundan aynı miktarda parayı alırsa suç duyurusunda bulunamaz hırsızlık diyemezsiniz.

Bu yazımı arkadaşlarınızla paylaşın

0 yorum:

Yorum Gönder